เริ่มต้นค้าขายกับคนทั่วโลก

39.99 ดอลลาร์/เดือน + ค่าธรรมเนียมการขายอื่นๆ

วิธีเปิดบัญชีผู้ขาย

1.

เปิดบัญชีตัวกลางในการรับเงิน (e-wallet)

หากคุณไม่มีบัญชีธนาคารที่อเมริกา สามารถเปิดบัญชีตัวกลางผูกเข้ากับธนาคารในประเทศไทย เพื่อใช้ในการรับเงินรายได้ค่าขายสินค้า เช่น Payoneer
2.

สร้างบัญชีผู้ขายบน Seller Central

*หมายเหตุ : ภาพหน้าจอการเปิดบัญชีอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามการอัพเดตของระบบ
39.99 ดอลลาร์/เดือน + ค่าธรรมเนียมการขายอื่นๆ