เริ่มต้นค้าขายกับคนทั่วโลก

39.99 ดอลลาร์/เดือน + ค่าธรรมเนียมการขายอื่นๆ

เลือกแผนการขายของคุณ

ในการเลือกแผนการขาย ให้พิจารณาจากสินค้าที่คุณต้องการขาย โดย Amazon ให้ผู้ขายที่เลือกแผนการขายทั้งแบบ Professional และ Individual สามารถลงสินค้าได้กว่า 20 หมวดหมู่ ในขณะที่ผู้ขายที่เลือกแผนการขายแบบ Professional ที่สมัครขออนุญาตและมีคุณสมบัติตามที่กำหนดสามารถลงสินค้าเพิ่มได้อีก 10 หมวดหมู่
เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับหมวดสินค้า >
แผนการขายที่แนะนำ
คุณลักษณะของแผนการขาย
INDIVIDUAL
PROFESSIONAL
สร้างหน้าข้อมูลสินค้าใหม่บน Amazon (New product listing)
จัดการรายการสินค้าด้วยการใช้ไฟล์อัพโหลด แก้ไขสินค้า (Inventory File) และเรียกดูรายงานสินค้าคงคลัง (Inventory Report)
จัดการรายการคำสั่งซื้อโดยใช้รายงานคำสั่งซื้อ (Order Reports) และดูข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคำสั่งซื้อ (Order-related Reports) เช่น Business Report ที่ทำให้คุณทราบยอดคำสั่งซื้อ จำนวนผู้ชมสินค้า ค่าธรรมเนียมการขาย
ใช้ Amazon Marketplace Web Service เพื่อบันทึกข้อมูล (feeds) รับรายงาน (reports) และเรียกใช้คำสั่ง API อื่นๆ
กำหนดอัตราค่าการจัดส่งสินค้าตามน้ำหนักและจำนวนสินค้าที่ส่ง (เฉพาะสินค้าที่ไม่ใช่ BMVD (Books, Music, Videos, and DVD))
หยุดการเคลื่อนไหวของบัญชีสินค้าชั่วคราว เมื่อคุณต้องการพักการขายในช่วงระยะเวลาหนึ่ง (ตัวอย่างเช่น หากคุณไม่สามารถทำตามคำสั่งซื้อไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ เช่น เหตุฉุกเฉินในครอบครัว, ปิดร้านในวันหยุดหรือวันพักร้อน เป็นต้น)
ทำโปรโมชั่นเพื่อกระตุ้นยอดขายสินค้า ใช้บริการห่อของขวัญ และฟีเจอร์พิเศษอื่นๆ สำหรับสินค้าของคุณ
สิทธิ์ในการแสดงสินค้าในตำแหน่งแรกสุดของหน้ารายละเอียดผลิตภัณฑ์ (Buy Box Eligibility)
Amazon สามารถคำนวณยอดขายในสหรัฐอเมริกาและหักภาษีจากคำสั่งซื้อของคุณ
ตั้งค่าการเข้าถึงบัญชีผู้ขายของคุณ (User Permission) / ให้สิทธิ์การเข้าใช้งานบัญชีผู้ขายแก่ผู้ใช้รายอื่นที่คุณต้องการค่าธรรมเนียมการสมัครใช้งานต่อเดือน
เหมาะกับผู้ขายที่
วางแผนจะขายสินค้าน้อยกว่า 40 รายการต่อเดือน
วางแผนจะขายสินค้ามากกว่า40รายการต่อเดือน
ค่าธรรมเนียมการสมัครใช้งานต่อเดือน
N/A
39.99 ดอลลาร์/เดือน
ค่าธรรมเนียมการขาย
0.99 ดอลลาร์ต่อการขาย + ค่าธรรมเนียมการขายอื่นๆ
ค่าธรรมเนียมการขายอื่นๆ
ค่าธรรมเนียมการขาย
ค่าธรรมเนียมต่อรายการ
แผนการขาย Professional: ไม่มีค่าธรรมเนียมต่อรายการ
แผนการขายแบบ Individual: ค่าธรรมเนียม 0.99 ดอลลาร์ต่อสินค้าที่ขายได้แต่ละรายการ

เมื่อคุณขายสินค้าได้ Amazon จะเรียกเก็บเงินจากผู้ซื้อ้ (รวมราคาสินค้าและค่าจัดส่ง ห่อของขวัญ หรือค่าบริการอื่นๆ) สำหรับอัตราค่าจัดส่งของ Amazon จะเรียกเก็บเฉพาะสินค้าจำพวกสื่อ (หนังสือ เพลง วิดีโอ ดีวีดี ซอฟต์แวร์ และวิดีโอเกมส์) ที่ขายโดยผู้ขายแบบ Professional ในขณะที่จะเรียกเก็บกับสินค้าทั้งหมดที่ขายโดยผู้ขายแบบ Individual
เฉพาะผู้ขายแบบ Professional เท่านั้นที่สามารถเสนอบริการห่อของขวัญได้
ค่าคอมมิชชั่น
ผู้ขายจ่ายค่าคอมมิชชั่นสำหรับสินค้าที่ขายได้แต่ละรายการ สินค้าในหลายๆ หมวดหมู่มีค่าคอมมิชชั่นขั้นต่ำต่อรายการ (กล่าวคือ ผู้ขายจะจ่ายค่าคอมมิชชั่นหรือค่าคอมมิชชั่นขั้นต่ำต่อรายการ แล้วแต่ว่าค่าธรรมเนียมใดจะมากกว่า)

สำหรับสินค้าจำพวกสื่อ (หนังสือ เพลง วิดีโอ ดีวีดี ซอฟต์แวร์ และวิดีโอเกมส์) Amazon จะหักตามเปอร์เซ็นต์ค่าคอมมิชชั่น หรือค่าคอมมิชชั่นขั้นต่ำต่อรายการ แล้วแต่ว่าค่าธรรมเนียมใดจะมากกว่า โดยไม่รวมภาษีใดๆ ที่เก็บผ่านบริการเก็บภาษี Amazon

สำหรับสินค้าที่ไม่ใช่สื่อ Amazon จะหักตามเปอร์เซ็นต์ค่าคอมมิชชั่น หรือค่าคอมมิชชั่นขั้นต่ำต่อรายการที่คำนวณจากราคาขายทั้งหมด (จำนวนรวมที่จ่ายโดยผู้ซื้อ รวมราคาสินค้าและค่าจัดส่งหรือค่าห่อของขวัญ) แล้วแต่ว่าค่าธรรมเนียมใดจะมากกว่า โดยไม่รวมภาษีใดๆ ที่เก็บผ่านบริการเก็บภาษี Amazon
ค่าธรรมเนียมการจัดส่ง (การจัดการออเดอร์)
เมื่อท่านจัดการออเดอร์ด้วยตัวเอง อัตราค่าจัดส่งของ Amazon จะใช้กับสินค้าจำพวกสื่อ (หนังสือ เพลง วิดีโอ ดีวีดี ซอฟต์แวร์ และวิดีโอเกมส์) ที่ขายโดยผู้ขายแบบ Professional และใช้กับสินค้าทั้งหมดที่ขายโดยผู้ขายแบบ Individual เราคิดค่าธรรมเนียมการจัดส่งเหล่านี้ตามหมวดสินค้าและบริการจัดส่งที่ผู้ซื้อเลือก ก่อนที่จะส่งต่อจำนวนเงินนี้มาให้ท่าน
ดูเครดิตการจัดส่งสำหรับผู้ขายแบบ Professional> ดูเครดิตการจัดส่งสำหรับผู้ขายแบบ Individual>
สำหรับสินค้าที่ Amazon จัดการออเดอร์ให้ท่าน นอกจากค่าธรรมเนียมการขายบน Amazon แล้ว ท่านจะต้องเสียค่าธรรมเนียมสำหรับการจัดการออเดอร์ บริการจัดเก็บ และบริการเสริมอื่นๆ ดูหน้าค่าธรรมเนียม Fulfillment by Amazon สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมหรือเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Fulfillment by Amazon
ค่าธรรมเนียมการขายอื่นๆ
สำหรับสินค้าจำพวกสื่อแต่ละรายการที่ขายได้ ผู้ขายแบบ Individual และ Professional จะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมอื่นๆ ด้วย
หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่าธรรมเนียม
39.99 ดอลลาร์/เดือน + ค่าธรรมเนียมการขายอื่นๆ
มีเพียงไม่กี่รายการที่จะขาย? ลงทะเบียนเพื่อขายบัญชี individual >