เริ่มขายอย่างรวดเร็วทางออนไลน์​

ขายบน Amazon​
$39.99 ต่อเดือน + ค่าธรรมเนียมการขาย​

เลือกแผนการขายของคุณ

เมื่อเลือกแผนการขาย ให้พิจารณาสินค้าที่คุณต้องการขาย ทั้งผู้ขายแบบมืออาชีพและบุคคลทั่วไปสามารถแสดงรายการสินค้าในหมวดหมู่ต่างๆ ได้กว่า 20 หมวดหมู่ อีก 10 หมวดหมู่ใช้ได้สำหรับผู้ขายแบบมืออาชีพซึ่งได้สมัครขออนุญาตและมีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนดเท่านั้น.

Learn more about product categories >
Selling Plan Features
Professional
Individual
เหมาะกับผู้ขายที่
วางแผนจะขายสินค้ามากกว่า 40 รายการต่อเดือน
วางแผนจะขายสินค้าน้อยกว่า 40 รายการต่อเดือน
ค่าธรรมเนียมการสมัครใช้งานต่อเดือน
$39.99
N/A
ค่าธรรมเนียมการขาย
Referral fees and variable closing fees¹
$0.99 per item + referral fees and variable closing fees¹

ค่าธรรมเนียมการขาย

ค่าธรรมเนียมต่อรายการ

แผนการขายแบบมืออาชีพ: ไม่มีค่าธรรมเนียมต่อรายการ

แผนการขายแบบบุคคลทั่้วไป: ค่าธรรมเนียม 0.99 ดอลลาร์ต่อสินค้าที่ขายได้แต่ละรายการ

เมื่อคุณขายสินค้าได้ Amazon จะเก็บจำนวนเงินที่ผู้ซื้อจ่ายไว้ (รวมราคาสินค้าและค่าจัดส่ง ห่อของขวัญ หรือค่าบริการอื่นๆ) อัตราค่าจัดส่งของ Amazon ใช้กับสินค้าจำพวกสื่อ (หนังสือ เพลง วิดีโอ ดีวีดี ซอฟต์แวร์ และวิดีโอเกมส์) ที่ขายโดยผู้ขายแบบมืออาชีพ และใช้กับสินค้าทั้งหมดที่ขายโดยผู้ขายแบบบุคคลทั่วไป เฉพาะผู้ขายแบบมืออาชีพเท่านั้นที่สามารถเสนอบริการห่อของขวัญได้
ค่าธรรมเนียมการจัดส่ง (การจัดการออเดอร์)

เมื่อคุณจัดการออเดอร์ด้วยตัวเอง อัตราค่าจัดส่งของ Amazon จะใช้กับสินค้าจำพวกสื่อ (หนังสือ เพลง วิดีโอ ดีวีดี ซอฟต์แวร์ และวิดีโอเกมส์) ที่ขายโดยผู้ขายแบบมืออาชีพ และใช้กับสินค้าทั้งหมดที่ขายโดยผู้ขายแบบบุคคลทั่วไป เราคิดค่าธรรมเนียมการจัดส่งเหล่านี้ตามหมวดสินค้าและบริการจัดส่งที่ผู้ซื้อเลือก ก่อนที่จะส่งจำนวนเงินนี้มาให้คุณ

ดูเครดิตการจัดส่งสำหรับผู้ขายแบบมืออาชีพ
ดูเครดิตการจัดส่งสำหรับผู้ขายแบบบุคคลทั่วไป
สำหรับสินค้าที่ Amazon จัดการออเดอร์ให้คุณ นอกจากค่าธรรมเนียมการขายบน Amazon แล้ว คุณจะต้องเสียค่าธรรมเนียมสำหรับการจัดการออเดอร์ บริการจัดเก็บ และบริการเสริมอื่นๆ ดูหน้าค่าธรรมเนียม Fulfillment by Amazon สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมหรือเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Fulfillment by Amazon
ค่าคอมมิชชั่น

ผู้ขายจ่ายค่าคอมมิชชั่นสำหรับสินค้าที่ขายได้แต่ละรายการ สินค้าในหลายๆ หมวดหมู่มีค่าคอมมิชชั่นขั้นต่ำต่อรายการ (กล่าวคือ ผู้ขายจะจ่ายค่าคอมมิชชั่นหรือค่าคอมมิชชั่นขั้นต่ำต่อรายการ แล้วแต่ว่าค่าธรรมเนียมใดจะมากกว่า)

สำหรับสินค้าจำพวกสื่อ (หนังสือ เพลง วิดีโอ ดีวีดี ซอฟต์แวร์ และวิดีโอเกมส์) Amazon จะหักตามเปอร์เซ็นต์ค่าคอมมิชชั่น หรือค่าคอมมิชชั่นขั้นต่ำต่อรายการ แล้วแต่ว่าค่าธรรมเนียมใดจะมากกว่า โดยไม่รวมภาษีใดๆ ที่เก็บผ่านบริการเก็บภาษี Amazon

สำหรับสินค้าที่ไม่ใช่สื่อ Amazon จะหักตามเปอร์เซ็นต์ค่าคอมมิชชั่น หรือค่าคอมมิชชั่นขั้นต่ำต่อรายการที่คำนวณจากราคาขายทั้งหมด (จำนวนรวมที่จ่ายโดยผู้ซื้อ รวมราคาสินค้าและค่าจัดส่งหรือค่าห่อของขวัญ) แล้วแต่ว่าค่าธรรมเนียมใดจะมากกว่า โดยไม่รวมภาษีใดๆ ที่เก็บผ่านบริการเก็บภาษี Amazon
ค่าธรรมเนียมการขายอื่นๆ

สำหรับสินค้าจำพวกสื่อแต่ละรายการที่ขายได้ ผู้ขายแบบบุคคลทั่วไปและมืออาชีพจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมอื่นๆ ด้วย

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่าธรรมเนียม

คุณวางแผนที่จะขายสินค้ามากกว่า 40 รายการต่อเดือน
39.99 ดอลลาร์/เดือน + ค่าธรรมเนียมการขายอื่นๆ
คุณวางแผนที่จะขายสินค้าน้อยกว่า 40 รายการต่อเดือน
0.99 ดอลลาร์ต่อการขาย + ค่าธรรมเนียมการขายอื่นๆ
Please note: All new Selling on Amazon subscriptions include access to sell on Amazon.com, Amazon.ca, and Amazon.com.mx. Fees, available product categories, and selling requirements may vary between the three marketplaces.
Also note: Pay no per item listing fee on your first 2 million active, non-media product listings. Effective February 1, 2015, you will be charged a fee for listings in excess of this limit.
¹Variable closing fees only apply to Media products.