เริ่มต้นค้าขายกับคนทั่วโลก

39.99 ดอลลาร์/เดือน + ค่าธรรมเนียมการขายอื่นๆ

ขั้นตอนการสมัครเป็นผู้ขาย Amazon

1.
ยอมรับข้อตกลงผู้ขาย
กรอกชื่อตามประเภทการลงทะเบียน (บุคคลธรรมดาหรือบริษัท)
และอ่านรายละเอียดข้อตกลงและเงื่อนไขการขายบน Amazon
2.
ข้อมูลผู้ขาย
กรอกชื่อผู้ขาย ที่อยู่ทางธุรกิจหรือที่อยู่อาศัย และเบอร์โทรศัพท์
3.
ข้อมูลบัญชีรายรับ
กรอกรายละเอียดบัตรเครดิต ที่อยู่สำหรับการเรียกเก็บเงิน และบัญชีธนาคารที่อเมริกาเหนือ หรือ e-wallet เช่น Payoneer หรือ Hyperwallet
4.
ข้อมูลทางภาษี
กรอกประเภทเจ้าของธุรกิจ (บุคคลธรรมดาหรือบริษัท) ชื่อ สัญชาติ และที่อยู่ตามทะเบียนบ้านของเจ้าของร้าน หรือ ของบริษัท
5.
ข้อมูลสินค้าเบื้องต้น
ให้ข้อมูลเกี่ยวกับตัวสินค้าและประเภทของผลิตภัณฑ์ที่ต้องการขาย
6.
การยืนยันตัวตนผู้ขาย (Seller Identity Verification)
กรอกข้อมูลบัตรประชาชน อัพโหลดรูปบัตรประชาชน และ Bank Statement หรือใบแจ้งยอดบัตรเครดิต
39.99 ดอลลาร์/เดือน + ค่าธรรมเนียมการขายอื่นๆ
มีเพียงไม่กี่รายการที่จะขาย? ลงทะเบียนเพื่อขายแบบ Individual >
ข้อมูล/เอกสารที่จำเป็นสำหรับการสมัครบัญชีผู้ขาย
1.
ชื่อธุรกิจและที่อยู่
- บุคคลธรรมดา : ใช้ชื่อตามบัตรประชาชน
- นิติบุคคล : ใช้ชื่อบริษัท
2.
เลขที่บัตรประชาชน / Passport
- บุคคลธรรมดา : เลขที่บัตรประชน / Passport ของผู้สมัคร
- นิติบุคคล : เลขที่บัตรประชาชนของผู้ที่มีอำนาจลงนามหรือเลขทะเบียนนิติบุคคล
3.
บัตรประชาชน
- แสกนสี หน้า/หลัง ห้ามมีการเขียนใดๆ (แสกนส่งให้ทางAmazon)
4.
บัตรเครดิต
- หมายเลขบัตรเครดิต
- วันหมดอายุของบัตร
- รายละเอียดของเจ้าของบัตร
- ที่อยู่สำหรับเรียกเก็บเงิน
5.
บัญชีธนาคารในประเทศไทย
- เพื่อใช้รับเงินค่าขายสินค้าจาก Amazon
6.
E-mail address สำหรับเปิดบัญชี
7.
Bank statement ภาษาอังกฤษ
- มีอายุไม่เกิน3เดือน
- แสกนตัวจริงที่มีตราประทับจากธนาคาร
- ที่อยู่บุคคล/บริษัท เดียวกับที่กรอกในการ สมัครAmazon account
8.
บัญชี e-wallet เช่น Payoneer, Hyperwallet
- Routing number
- Account number
*หมายเหตุ : ชื่อในบัตรประชาชนและใน Bank statement และที่อยู่ใน Bank statement จะต้องตรงกับข้อมูลที่จะใช้เปิด Account Amazon
39.99 ดอลลาร์/เดือน + ค่าธรรมเนียมการขายอื่นๆ
มีเพียงไม่กี่รายการที่จะขาย? ลงทะเบียนเพื่อขายแบบ Individual >