เริ่มต้นค้าขายกับคนทั่วโลกผ่าน
39.99 ดอลลาร์/เดือน + ค่าธรรมเนียมการขายอื่นๆ

ขั้นตอนการสมัคร Amazon

1.

ตัดสินใจว่าต้องการขายอะไร

กรอกชื่อตามประเภทการลงทะเบียน (บุคคลธรรมดาหรือบริษัท) และอ่านรายละเอียดข้อตกลงและเงื่อนไขการขายบน Amazon
2.

ข้อมูลผู้ขาย

กรอกชื่อผู้ขาย ที่อยู่ทางธุรกิจหรือที่อยู่อาศัย และเบอร์โทรศัพท์
3.

สมัครบัญชีผู้ขายและเริ่มลงรายการสินค้า

กรอกรายละเอียดบัตรเครดิต ที่อยู่สำหรับการเรียกเก็บเงิน และบัญชีธนาคารที่อเมริกาเหนือ หรือ e-wallet เช่น Payoneer หรือ
4.

ข้อมูลทางภาษี

กรอกประเภทเจ้าของธุรกิจ (บุคคลธรรมดาหรือบริษัท) ชื่อ สัญชาติ และที่อยู่ตามทะเบียนบ้านของเจ้าของร้าน หรือ ของบริษัท
5.

ข้อมูลสินค้าเบื้องต้น

กรอกข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตัวสินค้า และประเภทของผลิตภัณฑ์ที่ต้องการขาย
6.

ข้อมูลผู้ขาย

กรอกชื่อผู้ขาย ที่อยู่ทางธุรกิจหรือที่อยู่อาศัย และเบอร์โทรศัพท์
39.99 ดอลลาร์/เดือน + ค่าธรรมเนียมการขายอื่นๆ
ข้อมูล/เอกสารที่จำเป็นสำหรับการสมัครบัญชีผู้ขาย
1.
ชื่อธุรกิจและที่อยู่
- บุคคลธรรมดา : ใช้ชื่อตามบัตรประชาชน
- นิติบุคคล : ใช้ชื่อบริษัท
2.
เลขที่บัตรประชาชน / Passport
- บุคคลธรรมดา : เลขที่บัตรประชน / Passport ของผู้สมัคร
- นิติบุคคล : เลขที่บัตรประชาชนของผู้ที่มีอำนาจลงนามหรือเลขทะเบียนนิติบุคคล
3.
บัตรประชาชน
- แสกนสี หน้า/หลัง ห้ามมีการเขียนใดๆ (แสกนส่งให้ทางAmazon)
4.
บัตรเครดิต
- หมายเลขบัตรเครดิต
- วันหมดอายุของบัตร
- รายละเอียดของเจ้าของบัตร
- ที่อยู่สำหรับเรียกเก็บเงิน
5.
บัญชรธนาคารในประเทศไทย
- เพื่อใช้รับเงินค่าขายสินค้าจากAmazon
6.
E-mail address สำหรับเปิดบัญชี
7.
Bank statement ภาษาอังกฤษ
- มีอายุไม่เกิน3เดือน
- แสกนตัวจริงที่มีตราประทับจากธนาคาร
- ที่อยู่บุคคล/บริษัท เดียวกับที่ดรอกในการสมัครAmazon account
8.
บัญชี e-wallet เช่น Payoneer
- Routing number
- Account number
39.99 ดอลลาร์/เดือน + ค่าธรรมเนียมการขายอื่นๆ

ขั้นตอนการสมัครบัญชีผู้ขาย Amazon

1.

เปิดบัญชีตัวกลางในการรับเงิน (e-wallet)

หากคุณไม่มีบัญชีธนาคารที่อเมริกาเหนือ สามารถเปิดบัญชีตัวกลางผูกเข้ากับธนาคารในประเทศไทย เพื่อใช้ในการรับเงินรายได้ค่าขายสินค้า เช่น Payoneer
2.

สร้างบัญชีผู้ขายบน Seller Central

เมื่อจัดเตรียมเอกสารก่อนการสมัครเรียบร้อยแล้ว สามารถเริ่มทำการสมัครบัญชีผู้ขาย Amazon ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
39.99 ดอลลาร์/เดือน + ค่าธรรมเนียมการขายอื่นๆ
Please note: All new Selling on Amazon subscriptions include access to sell on Amazon.com, Amazon.ca, and Amazon.com.mx. Fees, available product categories, and selling requirements may vary between the three marketplaces.
*Amazon Marketplace Web Service (Amazon MWS) is an integrated Web service that enables sellers to programmatically exchange data supporting their Amazon business