เริ่มขายอย่างรวดเร็วทางออนไลน์​

ขายบน Amazon​
$39.99 ต่อเดือน + ค่าธรรมเนียมการขาย​

ฉันสามารถขายอะไรได้บ้าง

หมวดสินค้าแบบเปิด

คุณสามารถขายสินค้ากว่า 20 หมวดหมู่ได้บน Amazon โดยที่คุณสามารถลงรายการสินค้าในหมวดหมู่เหล่านี้ได้โดยไม่ต้องได้รับอนุญาตจาก Amazon ในบางหมวดอนุญาต จะลงรายการได้เฉพาะสินค้าใหม่เท่านั้น ในบางหมวดหมู่ ผู้ขายต้องปฏิบัติตามกฏเพิ่มเติมเพื่อทำการขายสินค้า

หมวดสินค้าที่ต้องขอการอนุมัติ

สินค้าในหมวดที่ต้องขอการอนุมัติจะลงรายการได้เมื่อได้รับการอนุญาตจาก Amazon เท่านั้น เฉพาะผู้ขายที่สมัครใช้งานแผนการขายแบบมืออาชีพเท่านั้นที่จะขายสินค้าในหมวดหมู่เหล่านี้ Amazon จำกัดกาขายในหมวดหมู่เหล่านี้เพื่อช่วยสร้างความมั่นใจว่าผู้ขายมีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานในด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์และการลงรายการ รวมถึงข้อกำหนดอื่นๆ ของหมวดสินค้านั้นๆ มาตรฐานเหล่านี้ช่วยสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าของ Amazon ในการซื้อสินค้าทุกประเภท

วิธีขอการอนุมัติ

1. หากคุณมีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนดไว้ในตารางด้านล่าง โปรดใช้แบบฟอร์มติดต่อเรา เพื่อขอการอนุมัติ

2. กรอกแบบฟอร์มเพื่อส่งคำขอของคุณ คุณจะได้รับอีเมลตอบกลับภายในเวลาสามวันทำการว่าคุณได้รับการอนุมัติให้ขายในหมวดหมู่เหล่านั้นหรือไม่ หรือเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม
หากคุณว่าต้องการขายสินค้าหมวดหมู่ใด

โปรดตรวจสอบตารางด้านล่างเพื่อเรียนรู้ว่าสินค้าของคุณอยู่ในหมวดสินค้าเปิดหรือหมวดสินค้าที่ต้องขอการอนุมัติ อ่านข้อกำหนดหรือแนวทางปฏิบัติสำหรับหมวดสินค้านั้นๆ เพื่อให้มั่นใจว่าคุณมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดจำเพาะเหล่านั้น

โปรดทราบว่า: การสมัครใช้งานใหม่ทั้งหมดเพื่อทำการขายบน Amazon จะครอบคลุมการเข้าถึงเพื่อขายบน Amazon.com, Amazon.ca และ Amazon.com.mx ด้วยเช่นกัน ค่าธรรมเนียม หมวดสินค้าที่มี และข้อกำหนดในการขายอาจแตกต่างกันไปในตลาดทั้งสามแห่ง

หมวดสินค้า

Product Category
Types of Products
Conditions Allowed
Approval Required
Amazon Device Accessories
Amazon Devices Accessories
New, Refurbished, Used
No
Amazon Kindle
Kindle Devices Accessories
Used only
No
Automotive & Powersports
Parts, Tools & Equipment, Accessories
New, Refurbished, Used, Collectible
Approval required. Available to Professional Sellers only.
Requirements
Please review the Automotive & Powersports category requirements before submitting your request:
 • Sellers must have either an independent website that can be reviewed or be an existing Seller on the Profesional selling plan with an account in good standing.
 • Automotive & Powersports products must be listed using the manufacturer's UPC code when the manufacturer uses UPCs.
 • Sellers must conduct proper research to ensure that their listings of Automotive & Powersports products comply with applicable local, state,federal and international laws and regulations.
 • All refurbished Automotive & Powersports products must be warranted by the manufacturer or remanufacturer. Sellers must disclose the warranty type for each Refurbished product they list, indicating whether it is a manufacturer's warranty or their own warranty.
 • All listing data and images must be suitable for all ages and appropriate for our global community. Listing data and images may not depict or contain nudity or pornographic, obscene or offensive items
 • Images must have white backgrounds and cannot contain inset images, watermarks, or unauthorized content.
Baby Products (Excluding Apparel)
Nursery, Feeding, Gear
New only
No, but may be required for holiday selling¹
Beauty
Fragrance, Skincare, Makeup, Hair Care, Bath & Shower. See also Health & Personal Care.
New only
Approval required. Available to Professional Sellers only.
Requirements
Please review Beauty category requirements before submitting your request:
 • Seller must sell on Amazon as a Pro Merchant.
 • Seller must provide us with acceptable documentation and other information we request about the products you intend to sell. After you request approval to sell in the Beauty category, we will contact you with additional information.
 • All Beauty products must be new. We do not allow any used products.
Books
Books, Calendars, Card Decks, Sheet Music, Magazines, Journals, Other Publications
New, used
No, but all media items must ship within two business days of the date the order confirmation is made available to you.
Camera & Photo
Cameras, Camcorders, Telescopes
New, Refurbished, Used
No
Cell Phones
Phones
New, Used, Refurbished, Unlocked
No, but must meet certain requirements (Seller Central sign in required)
Clothing & Accessories
Outerwear, Athletic Wear, Innerwear, Belts,
Wallets
New only
Approval required. Available to Professional Sellers only.
Requirements
Please review Clothing & Accessories category requirements before submitting your request:
 • Sellers must provide a website or image hosting site with product images that can be reviewed to be considered for approval to sell on Amazon.
 • Clothing & Accessories products from major brands must be listed using the manufacturer's UPC code.
 • All Clothing & Accessories products must be new. We do not allow any used products.
 • All products must be authentic. We do not allow any counterfeit, replica, or knock-off products.
 • Product images must adhere to Clothing Store Image Standards:
  • Required:
   • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur...
   • Images uploaded must be at least 1001px on the longest size. Images can be up to 3000px on the longest side and must be 2560px on the longest side to take full advantage of our zoom capability.
   • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur...
   • Images should not be visibly marked with watermarks, color palettes, or text.
   • Background must be white, with image being of high quality and truly representative of the product being sold.
   • Main image must be of a single product, not stacks or images containing multiple products.
   • Main parent and child images must be on model or flat.
   • Alternate images can be different angles or views, swatches, etc., but must adhere to the same image quality and size guidelines.
   • Sellers are responsible for the quality of all images they upload, even if the seller has obtained the images from an outside source.
  • Prohibited:
   • Brand tags or packaging in any of the images
   • Images of second hand or slightly used products
   • Borders, watermarks, text, or other decorations
   • Sketches or digitally created images of the product; use real images only
   • Images on mannequin
   • Colored backgrounds or lifestyle pictures
   • Other products, items, or accessories that are not part of the product listing; only include exactly what the customer is buying
   • Image place holders (such as, "temporary image" or "no image available")
   • Images containing graphs of product ratings
   • Promotional text such as "sale" or "free ship" (use the Manage Promotions tool instead)
   • Size charts, delivery zone maps, or any graphic not related to the product
 • All listing data and images must be suitable for all ages and appropriate to our global community. Listing data and images may not depict or contain nudity or pornographic, obscene, or offensive items.
Collectible Coins
Graded collectible coins minted by governments,
US Mint packaged product, gold coins, silver coins, platinum coins, palladium coins
Collectible
Currently not accepting new sellers. Contact us to be notified when this category begins accepting new sellers.
Electronics (Accessories)
Audio, Video, Camera, Photo, Cell Phone, Car Electronics, Computer, and Office Accessories
New, Refurbished, Used
No, but may be required for specific products²
Electronics (Consumer)
TVs, CD Players, Car Audio, GPS
New, Refurbished, Used
No, but may be required for specific products
Fine Art
Paintings, Drawings, Mixed Media
(Two-Dimensional), Limited Edition Prints and Photographs
Collectible
Currently not accepting new sellers.

Contact us to be notified when this category begins accepting new sellers.
Grocery & Gourmet Food
Beverages, Breakfast, Canned Goods, Household Supplies, Snacks, Meat, Seafood, Chocolate, Desserts, Gift Baskets
New only
Approval required. Available to Professional Sellers only.
Requirements
Please review Grocery & Gourmet Food category requirements before submitting your request:
 • Seller must sell on Amazon as a Pro Merchant.
 • Seller must provide us with acceptable documentation and other information we request about the products you intend to sell. After you request approval to sell in the Grocery & Gourmet Food category, we will contact you with additional information.
 • All Grocery & Gourmet Food products must be new. We do not allow any used products.
Learn about selling local grocery/perishable items here.
Handmade
Handmade and Hand-altered Products
New only
For more information, see the Handmade page.
Health & Personal Care
First Aid, Nutrition. See also Beauty.
New only
Approval required. Available to Professional Sellers only.
Requirements
Please review Health & Personal Care category requirements before submitting your request:
 • Seller must sell on Amazon as a Pro Merchant.
 • Seller must provide us with acceptable documentation and other information we request about the products you intend to sell. After you request approval to sell in the Health & Personal Care category, we will contact you with additional information.
 • All Health & Personal Care products must be new. We do not allow any used products.
Historical & Advertising Collectibles
Vintage collectibles related to historical people, places, or events and promotional materials
related to consumer brands.
Collectible
Currently not accepting new sellers. Contact us to be notified when this category begins accepting new sellers
Home & Garden
Kitchen, Dining, Pet Supplies, Furniture, Décor, Bedding, Bath, Craft, Hobby, Home Applliances, Storage, Patio, Lawn, Garden, Pool Supplies, Landscaping, Snow Removal, Generators
New, Refurbished, Used, Collectible
No
Industrial & Scientific
Lab Equipment & Supplies, Industrial Materials, Power Transmission, Electronic Components, Sanitation, Janitorial
New only
Sellers must conduct proper research to ensure that their Industrial & Scientific product listings comply with applicable local, state, federal, and international laws and regulations. Contact us
Jewelry
Earrings, Necklaces, Rings, Bracelets (see also Watches)
New only
Approval required. Available to Professional Sellers only.
Requirements
Please review the following Jewelry category requirements before submitting your request:
 • All products must be new. Used products are not permitted.
 • All products must be authentic and carry a warranty.
 • All unbranded jewelry products must be listed on separate seller-created detail pages. Sellers may not list offers against existing unbranded selection in the Jewelry category unless that selection includes a manufacturer UPC code.
 • Jewelry products from major brands must be listed using the manufacturer's UPC code.
 • All new listings in the Jewelry category must be categorized per the Categorization of Fine vs. Fashion Jewelry, and they must meet the Amazon Jewelry Quality Assurance Standards and all applicable regulations, including the FTC Jewelry Guidelines.
 • All listing data and images must be suitable for all ages and appropriate for our global community. Listing data and images may not depict or contain nudity or pornographic, obscene or offensive items.
 • All product images must meet Amazon site-wide image standards as well as Jewelry-specific standards. Sellers must review and follow the image guidelines published on Seller Central, and all images must conform to the guidelines. For more information regarding image requirements and listing practices, please download the Jewelry Category Style Guide.
 • Amazon may periodically review the quality of each seller’s jewelry listings, including to check that products and listing data meet all applicable requirements. Please note that Amazon may remove your selling privileges for listing jewelry that fails to meet the applicable requirements.
Luggage & Travel Accessories
Luggage, Bags, Backpacks, Briefcases, Umbrellas, Travel Accessories
New only
Approval required. Available to Professional Sellers only.
Requirements
Please review Luggage & Travel Accessories category requirements before submitting your request:
 • Luggage & Travel Accessories products from major brands must be listed using the manufacturer's UPC code.
 • All Luggage & Travel Accessories products must be new. We do not allow any used products.
 • All products must be authentic. We do not allow any counterfeit, replica, or knock-off products.
 • Product images must adhere to Clothing Store Image Standards:
  • Required:
   • All color variations must include a "child SKU main image" representative of that specific color
   • Images uploaded must be at least 1001px on the longest size. Images can be up to 3000px on the longest side and must be 2560px on the longest side to take full advantage of our zoom capability.
   • Each image should be tightly cropped to optimize the customer's ability to evaluate the item.
   • Images should not be visibly marked with watermarks, color palettes, or text.
   • Background must be white, with image being of high quality and truly representative of the product being sold.
   • Main image must be of a single product, not stacks or images containing multiple products.
   • Main parent and child images must be on model or flat.
   • Alternate images can be different angles or views, swatches, etc., but must adhere to the same image quality and size guidelines.
   • Sellers are responsible for the quality of all images they upload, even if the seller has obtained the images from an outside source.
  • Prohibited:
   • Brand tags or packaging in any of the images
   • Images of second hand or slightly used products
   • Borders, watermarks, text, or other decorations
   • Sketches or digitally created images of the product; use real images only
   • Images on mannequin
   • Colored backgrounds or lifestyle pictures
   • Other products, items, or accessories that are not part of the product listing; only include exactly what the customer is buying
   • Image place holders (such as, "temporary image" or "no image available")
   • Images containing graphs of product ratings
   • Promotional text such as "sale" or "free ship" (use the Manage Promotions tool instead)
   • Size charts, delivery zone maps, or any graphic not related to the product
 • All listing data and images must be suitable for all ages and appropriate to our global community. Listing data and images may not depict or contain nudity or pornographic, obscene, or offensive items.
Music
CDs, Cassettes, Vinyl, and other sound recordings
New, Used, Collectible
Currently not accepting new sellers.
Musical Instruments
Guitars, Orchestra, Recording Equipment
New, Refurbished, Used, Collectible
No
Office Products
Supplies, Furniture, Printers, Calculators
New, Refurbished, Used, Collectible
No
Outdoors
Outdoor Gear, Outdoor Sports Apparel, Cycling, and Action Sports
New, Refurbished, Used
No
Personal Computers
Desktops, Laptops, Drives, Storage
New, Refurbished, Used
No
Shoes, Handbags & Sunglasses
Shoes, Boots, Sandals, Slippers, Handbags, Sunglasses, Eyewear Frames
New only
Approval required. Available to Professional Sellers only.
Requirements
Please review Shoes, Handbags & Sunglasses category requirements before submitting your request:
 • Sellers must provide a website or image hosting site with product images that can be reviewed to be considered for approval to sell on Amazon.
 • Shoes, Handbags & Sunglasses products from major brands must be listed using the manufacturer's UPC code.
 • All Shoes, Handbags & Sunglasses products must be new. We do not allow any used products.
 • All products must be authentic. We do not allow any counterfeit, replica, or knock-off products.
 • Product images must adhere to Shoes, Handbags & Sunglasses standards:
  • Required:
   • Images must be of the shoe only and not the shoe in or near a shoe box
   • Only one shoe per image
   • Pure white background
   • Main image should be at a three-quarters view, from slightly above, with the toe of the shoe facing right or left
   • Images uploaded must be at least 1001px on the longest size
   • Images must be in color, not black and white
   • Images must show the entire shoe, be tightly cropped, and have the shoe represent 80% of the image area
   • All color variations must include a "child SKU main image" representative of that specific color.
   • Images should not be visibly marked with watermarks, color palettes, or text.
   • Alternate images can be different angles or views, swatches, etc., but must adhere to the same image quality and size guidelines
   • Sellers are responsible for the quality of all images they upload, even if the seller has obtained the images from an outside source
  • Prohibited:
   • Brand tags or packaging
   • Second hand or slightly used products
   • Borders, watermarks, text, or other decorations
   • Sketches or digitally created images of the product; use real images only
   • Colored backgrounds or lifestyle pictures
   • Mannequins
   • Other products, items, or accessories that are not part of the product listing; only include exactly what the customer is buying
   • Images containing multiple products
   • Image placeholders (such as, "temporary image" or "no image available")
   • Graphs of product ratings
   • Promotional text such as "sale" or "free ship" (use the Manage Promotions tool instead)
 • All listing data and images must be suitable for all ages and appropriate to our global community. Listing data and images may not depict or contain nudity or pornographic, obscene, or offensive items.
Software & Computer Games
Business, Media Education, Utility, Security, Children's Software and PC Games
New, Used
No, but may be required for specific products²
Sports
Exercise & Fitness, Hunting Accessories,
Team Sports, Licensed/Fan Shop,
Athletic Apparel, Boating & Fishing,
and Game Room
New, Refurbished, Used, Collectible
No
Sports Collectibles
Trading Cards, Game-Used and Autographed Items
Collectible
Currently not accepting new sellers.

Contact us to be notified when this category beigns accepting new sellers.
Tools & Home Improvement
Hand & Power Tools, Plumbing, Electrical,
Building Materials, Appliance Parts
New, Refurbished, Used
No
Toys & Games
Infant and Preschool, Learning and
Exploration Toys, Ride-ons, Action Figures,
Dolls, Board Games, Arts, Crafts, Hobbies, Furniture
New, Collectible
No, but may be required for holiday selling¹
Video, DVD & Blu-Ray
Movies, TV
New, Used, Collectible
Approval required. Available to Professional Sellers only.

To apply to sell in this category, Contact us. All media items must ship within two business days of the date the order confirmation is made available to you.
Video Games & Video Game Consoles
Game Consoles, Console Games, Accessories
New, Used, Collectible
No, but may be required for specific products
Watches
All Watches
New only
Approval required. Available to Professional Sellers only.
Requirements
Please review Watches category requirements before submitting your request:
 • Sellers must provide a website or image hosting site with product images that can be reviewed to be considered for approval to sell on Amazon.
 • Watches products from major brands must be listed using the manufacturer's UPC code.
 • All products must be new. We do not allow any used products.
 • All products must be authentic. We do not allow any counterfeit, replica or knock-off products.
 • Sellers must disclose whether or not their watches carry a manufacturer’s warranty. Watches not covered by a manufacturer’s warranty will be covered by the Amazon watch warranty, provided by Asurion.
 • Images must have white backgrounds and cannot contain inset images, watermarks, or unauthorized content.
 • All listing data and images must be suitable for all ages and appropriate for our global community. Listing data and images may not depict or contain nudity or pornographic, obscene or offensive items.
Wine
Wine produced in the U.S. and abroad
New, Collectible
Approval required. Available to Professional Sellers only.

For more information and licensing requirements, see the Contact us form.
คุณวางแผนที่จะขายสินค้ามากกว่า 40 รายการต่อเดือน
39.99 ดอลลาร์/เดือน + ค่าธรรมเนียมการขายอื่นๆ
คุณวางแผนที่จะขายสินค้าน้อยกว่า 40 รายการต่อเดือน
0.99 ดอลลาร์ต่อการขาย + ค่าธรรมเนียมการขายอื่นๆ
Please note: All new Selling on Amazon subscriptions include access to sell on Amazon.com, Amazon.ca, and Amazon.com.mx. Fees, available product categories, and selling requirements may vary between the three marketplaces.

1) Approval may be required to sell in the Toys & Games category during the winter holiday season. Learn more. (Seller Central sign in required)

2) While listing in the Consumer Electronics, Electronics Accessories, Music, Software & Computer Games, and Video Games & Video Game Consoles categories is generally open to all sellers, specific products may require pre-approval.