ในการขายสินค้าบางหมวดหมู่บน Amazon ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในการใช้งานหรือการบริโภค ผู้ขายจำเป็นต้องแสดงหลักฐานรับรองคุณภาพหรือความปลอดภัยของของสินค้าตามข้อบังคับต่อไปนี้

สินค้าหมวดอาหาร

ผู้ขายประเภท Reseller และ Distributor กรุณาแสดงหลักฐานดังต่อไปนี้

1. Purchase Invoice
2. เอกสารอย่างใดอย่างหนึ่งจากรายการของ Manufacturer ด้านล่าง

ผู้ขายประเภท Manufacturer และ Brand Owner กรุณาแสดงหลักฐานในข้อ 1. และเอกสารอย่างใดอย่างหนึ่งในข้อ 2. - 3. ดังต่อไปนี้

1. Proof of FDA registration / FDA orange book application number
Certificate of Analysis (COA)
Certification of Compliance with Good Manufacturing Practices (GMP)
ผู้ขายประเภท Manufacturer และ Brand Owner กรุณาแสดงหลักฐานในข้อ 1. และเอกสารอย่างใดอย่างหนึ่งในข้อ 2. - 3. ดังต่อไปนี้

1. Proof of FDA registration / FDA orange book application number
2. Certificate of Analysis (COA)
3. Certification of Compliance with Good Manufacturing Practices (GMP)

ข้อกำหนดของ FDA Registration

1. ต้องเป็นภาพหน้าจอจากเว็บไซต์ FDA
2. ต้องมีชื่อและที่อยู่ของผู้ผลิต หากผู้ขายเป็นผู้ผลิต ชื่อผู้ผลิตต้องตรงกับชื่อ Legal Name ใน Seller Central และที่อยู่ต้องตรงกับ Business Address หรือ Return Address
3. ต้องมีเลขทะเบียนการจด FDA
4. ต้องระบุว่าการลงทะเบียน FDA เป็น 'Valid' บนหน้าจอ
5. หากผู้ขายระบุหมายเลขใบสมัครของ FDA ให้ป้อนหมายเลขบนเว็บไซต์หนังสือของ FDA orange book website โดยเลือก OTC และกด Submit โดยชื่อบริษัทต้องตรงกับ Legal Name ใน Seller Central

ข้อกำหนดของ Certificate of Analysis (COA)

1. ต้องมีชื่อของผู้ผลิต หากผู้ขายเป็นผู้ผลิต ชื่อผู้ผลิตต้องตรงกับ Legal Name ใน Seller Central
2. เอกสารต้องได้รับการออกไม่เกิน 8 เดือน
3. ต้องมีรหัสกำกับสินค้า (Lot Number) และส่วนผสม
4. ต้องลงนามโดยผู้จัดจำหน่าย

ข้อกำหนดของ Certification of Compliance with Good Manufacturing Practices (GMP)

1. ต้องมีชื่อและที่อยู่ของผู้ผลิต หากผู้ขายเป็นผู้ผลิต ชื่อผู้ผลิตต้องตรงกับชื่อ Legal Name ใน Seller Central และที่อยู่ต้องตรงกับ Business Address หรือ Return Address

2. ต้องประกอบด้วยหมายเลขทะเบียนวันที่รับรองและวันที่หมดอายุ

3. ต้องมีรายการข้อกำหนดด้านความปลอดภัยผลิตภัณฑ์ผู้บริโภคของสินค้าที่ผ่านการรับรอง

*****ข่าวประชาสัมพันธ์*****

ผู้ขายที่สนใจส่งออกสินค้าประเภทอาหารไปยังประเทศอเมริกาผ่าน Amazon ไม่ควรพลาด!

บริษัท Registrar Corp ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในการให้คำปรึกษาด้านกฏหมายการส่งออกสินค้าไปยังประเทศอเมริกา จัดสัมมนาออนไลน์เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับกฏหมายการส่งออกอาหารไปอเมริกา รวมถึงขั้นตอนการขอเอกสารสำคัญ อาทิ USFDA ฟรี! ตามวันเวลาดังต่อไปนี้ (เลือกเวลาใดเวลาหนึ่ง)
อังคารที่ 5 มิถุนายน 2018, 8:00 PM - 9:00 PM (เวลาในประเทศไทย)
ลงทะเบียนที่นี่ :Click here to Register!

พุธที่ 6 มิถุนายน 2018, 7:00 AM - 8:00 AM (เวลาในประเทศไทย)
ลงทะเบียนที่นี่ :Click here to Register!
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Registrar Corp คลิ
Disclaimer: Please be aware that Amazon is providing the webinar details on this page solely as an informational resource. If you elect to retain the solution provider, you will be contracting directly with that provider, which will be providing services to you at your direction. Amazon does not endorse any solution provider or its services.
คุณวางแผนที่จะขายสินค้ามากกว่า 40 รายการต่อเดือน
39.99 ดอลลาร์/เดือน + ค่าธรรมเนียมการขายอื่นๆ
คุณวางแผนที่จะขายสินค้าน้อยกว่า 40 รายการต่อเดือน
0.99 ดอลลาร์ต่อการขาย + ค่าธรรมเนียมการขายอื่นๆ