วิดีโอ Seller University

เนื้อหาการเรียนรู้​

คุณอยากรู้วิธรการเป็นผู้ขายบน Amazon หรือไม่? คุณอยากทราบวิธีการเพิ่มยอดขายขอน Amazon หรือไม่? เราได้รวบรวมเนื้อหาที่เกี่ยวข้องทั้งหมดไว้ให้คุณ โปรดดูข้อมูลหัวข้อที่คุณต้องการเรียนรู้จากตารางด้านล่าง เนื้อหาการเรียนรู้สาวนใหญ่จะเป็นหน้าไฟล์ pdf และวิดีโอ YouTube ให้คุณเลือกดูตามต้องการ

1. Seller Central และคุณลักษณะต่าง ๆ

2. การสร้างรายการสินค้า

3. Fulfillment by Amazon (FBA)

4. การทำการตลาด และโปรโมชั่น
Seller Central และคุณลักษณะต่าง ๆ​
แนะนำ Seller Central เบื้องต้น​
เข้าชมภาพรวมการใช้ Seller Central เครื่องมือที่ใช้ในการขายบน Amazon ของคุณ
คำแนะนำสั้น ๆ: ข้อมูลบัญชี
เรียนรู้วิธีการตั้งค่าบัญชีของคุณ การปรับ selling plan การแก้ไขวิธีการรับเงิน และการชำระเงิน รวมไปถึงการตั้งสถานะ vacation
คำแนะนำสั้น ๆ: การตั้งค่าการแจ้งเตือน
อัปเดทการตั้งค่าการแจ้งเตือน และเปลี่ยนอีเมลที่คุณต้องการได้รับการแจ้งเตือนนเกี่ยวกับบัญชีของคุณ
การสร้างรายการสินค้า​
การลงรายการสินค้า: การใช้การเพิ่มสินค้าทีละตัว
การลงสินค้าจำนวนไม่มากผ่านการเพิ่มสินค้าทีละตัว
ข้อจำกัดในการลงรายการสินค้า: บทแนะนำเกี่ยวกับข้อจำกัดในการลงรายการสินค้า
เรียนรู้ว่าทำไมคุณจึงไม่สามารถขายสินค้าบางประเภทบน Amazon ได้
การลงรายการสินค้า: การสร้าง Variation ให้กับสินค้า

จัดกลุ่มสินค้าที่มีขนาด สี หรือมีความแตกต่างกันเล็กน้อยให้อยู่ภายใต้หน้ารายการเดียวกัน
การจัดส่งโดย Amazon (FBA)
การจัดส่งโดย Amazon (FBA): การทำงานของ FBA
เข้าใจพื้นฐานของระบบการจัดส่งโดย Amazon (FBA)
การลงทะเบียนและการเตรียมสินค้าสำหรับ FBA - การจัดส่งโดย Amazon (FBA)​
การเตรียมหีบห่อสำหรับผลิตภัณฑ์ของคุณและเตรียมพร้อมสำหรับศูนย์จัดการสินค้าของ Amazon
การแปลงสินค้าให้เป็น FBA - การจัดส่งโดย Amazon (FBA)​
เรียนรู้ถึงการแปลงสินค้าที่คุณทำการจัดส่งเองให้เป็นการจัดส่งโดย Amazon (FBA)
การทำการตลาด และโปรโมชั่น​
บทนำเรื่องการทำโฆษณาผลิตภัณฑ์ - การทำโฆษณาผลิตภัณฑ์ (Sponsored Products)​
ภาพรวมเกี่ยวกับการทำโฆษณารายการผลิตภัณฑ์ด้วย Amazon Sponsored Products
การสร้างแคมเปญโฆษณา - การทำโฆษณาผลิตภัณฑ์ (Sponsored Products)​
ขั้นตอนโดยละเอียดในการสร้างแคมเปญโฆษณาแรกของคุณ
เข้าใจผลตัวชี้วัด - การทำโฆษณาผลิตภัณฑ์ (Sponsored Products)​
เข้าใจและวิเคราะห์ผลจากการทำโฆษณาภายใต้ Campaign Manager