ขั้นตอนการยืนยันตัวตนผู้ขายในการสมัครบัญชีการขายบน Amazon อเมริกาเหนือ

ในการสมัครบัญชีผู้ขาย Amazon เพื่อขายสินค้าบน Amazon marketplace ในอเมริกาเหนือ (อเมริกา แคนาดา และเม็กซิโก) ผู้ขายจำเป็นต้องผ่านการยืนยันตัวตนผู้ขาย (SIV - Seller Identity Verification) ก่อน

หน้านี้จะให้คำแนะนำเกี่ยวกับเอกสารที่จำเป็นสำหรับ SIV และแสดงขั้นตอนอย่างละเอียด

เอกสารที่จำเป็นสำหรับ SIV

1) บัตรประจำตัวประชาชน
 • ต้องเป็นบัตรประจำตัวประชาชนที่รัฐบาลออกให้ซึ่งจัดทำและเป็นที่ยอมรับในประเทศที่คุณเป็นพลเมืองหรืออาศัยอยู่
 • ชื่อจริงบนบัตรประจำตัวประชาชนต้องตรงกับชื่อจริงที่ใช้ลงทะเบียนบัญชี Amazon
 • สแกนเอกสารต้นฉบับเป็นแบบสี หรือถ่ายภาพโดยใช้โทรศัพท์มือถือ ห้ามส่งภาพหน้าจอ ไม่สามารถใช้สำเนาแบบขาวดำ
 • สำเนาต้องชัดเจน ภาพถ่ายเอกสารต้องเป็นภาพถ่ายสีคุณภาพสูงและไม่มีสิ่งกีดขวางหรือปิดบัง ภาพถ่ายต้องมีหน้าเอกสารที่ครบสมบูรณ์ หรือในกรณีที่เป็นบัตรประชาชน ต้องมีทั้งด้านหน้าและด้านหลังของบัตร
 • สำหรับไฟล์ที่มีหลายหน้า (เช่น บัตรประชาชนด้านหน้าและหลัง) โปรดรวมเอกสารหรือรูปภาพเป็นหนึ่งไฟล์เพื่ออัปโหลดบน Seller Central
 • เอกสารจะต้องไม่หมดอายุ
 • วันเกิดในบัตรประชาชนต้องตรงกับวันที่กรอกในขั้นตอนการสมัครบัญชีผู้ขาย Amazon
 • เอกสารประจำตัวต้องเป็นภาษาใดภาษาหนึ่งต่อไปนี้: จีน, อังกฤษ, ฝรั่งเศส, เยอรมัน, อิตาลี, ญี่ปุ่น, โปรตุเกส หรือสเปน หากไม่ใช่ โปรดส่งสำเนาหนังสือเดินทางหรือเอกสารฉบับแปลเป็นภาษาใดภาษาหนึ่งเหล่านี้ที่ได้รับการรับรอง
 • หากคุณส่งสำเนาหนังสือเดินทาง โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าหนังสือเดินทางมีลายมือชื่อของผู้ถือหนังสือ
 • เอกสารต้องมีขนาดเล็กกว่า 10 เมกะไบต์
 • รูปแบบไฟล์ที่ใช้ได้คือ *.png, *.tiff, *.tif, *.jpg, *.jpeg และ *.pdf ห้ามใส่อักษรพิเศษในชื่อไฟล์ (เช่น: $, &, #)
 • บริษัท/องค์กรจำเป็นต้องส่งบัตรประจำตัวประชาชนที่รัฐบาลออกให้ของผู้ติดต่อหลักหรือผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง
2) รายการความเคลื่อนไหวของบัตรเครดิต รายการความเคลื่อนไหวของบัญชีธนาคาร หรือค่าสาธารณูปโภคต่างๆ
 • ชื่อของตัวแทนติดต่อหรือบริษัทบนรายการความเคลื่อนไหวต้องตรงกับชื่อตัวแทนติดต่อหรือบริษัทที่ให้ไว้ขณะลงทะเบียน
 • คุณสามารถปิดจำนวนเงินเป็นความลับ แต่เอกสารต้องยังคงสมบูรณ์และข้อมูลอื่นๆ ต้องสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน
 • สแกนเอกสารต้นฉบับเป็นแบบสี หรือถ่ายภาพโดยใช้อุปกรณ์เคลื่อนที่ ห้ามส่งภาพหน้าจอ
 • เอกสารต้องสามารถอ่านได้ง่ายและต้องออกภายใน 90 วันที่ผ่านมา
 • เอกสารต้องไม่มีรหัสผ่าน
 • โปรดอย่าส่งรูปภาพของบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต
 • เอกสารต้องเป็นภาษาใดภาษาหนึ่งต่อไปนี้: จีน, อังกฤษ, ฝรั่งเศส, เยอรมัน, อิตาลี, ญี่ปุ่น, โปรตุเกส หรือสเปน หากไม่ใช่ภาษาใดต่อไปนี้ โปรดส่งคำแปลเอกสารเป็นภาษาใดภาษาหนึ่งเหล่านี้ที่ได้รับการรับรอง
 • เอกสารต้องมีขนาดเล็กกว่า 10 เมกะไบต์
 • รูปแบบไฟล์ที่ใช้ได้คือ *.png, *.tiff, *.tif, *.jpg, *.jpeg และ *.pdf
เพื่อความสะดวกในการส่งเอกสาร โปรดทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
ขั้นตอนที่ 1: เลือกประเทศที่คุณทำธุรกิจอยู่ ตามที่แสดงในรูปที่ 1 (*โปรดทราบว่าข้อมูลในหน้านี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้หลังจากการส่ง ดังนั้นโปรดกรอกข้อมูลอย่างระมัดระวัง) คลิก ถัดไป (Next) และหลังจากที่ไปยังขั้นตอนถัดไป (ตามที่แสดงในรูปที่ 2) ให้กรอกข้อมูลต่อไปนี้อย่างถูกต้องและคลิก ส่ง (Submit)
เลือกประเทศ
รูปที่ 1: เลือกประเทศ (เช่น: สิงคโปร์)
กรอกข้อมูล
รูปที่ 2: กรอกข้อมูล​
ขั้นตอนที่ 2: ส่งสำเนาเอกสารประจำตัว (หนังสือเดินทางหรืออื่นๆ) และตรวจสอบให้แน่ใจว่าเอกสารตรงตามคำแนะนำที่ระบุไว้ด้านบน
อัปโหลดเอกสารสำหรับการยืนยันตัวตนผู้ขาย
รูปที่ 3: อัปโหลดเอกสารสำหรับการยืนยันตัวตนผู้ขาย​
ขั้นตอนที่ 3: ส่งสำเนาสแกนรายการความเคลื่อนไหวของบัตรเครดิตหรือบัญชีธนาคาร โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่ารายการความเคลื่อนไหวของบัตรเครดิตหรือบัญชีธนาคารตรงตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ด้านบน
ขั้นตอนที่ 4: หากเอกสารที่จำเป็นและข้อมูลครบถ้วน ข้อความต่อไปนี้จะปรากฏ หากข้อความ ‘Thank you for your request’ (ขอบคุณสำหรับการส่งคำขอ) ปรากฏ คุณสามารถปิดแท็บในเบราว์เซอร์ได้ หากไม่มี โปรดตรวจสอบว่าได้ส่งข้อมูลและเอกสารทั้งหมดอย่างถูกต้องหรือไม่ โดยเอกสารที่ส่งจะต้องอยู่ในรูปแบบที่ระบุไว้ด้านบน
ผลการส่ง​
รูปที่ 4: ผลการส่ง​
หากการส่งสำเร็จ Amazon จะตรวจสอบคำขอของคุณและจะติดต่อคุณหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ภายใน 2 วันทำการ โปรดทราบว่าผู้ขายทุกท่านจะมีโอกาส 3 ครั้งในการยืนยันตัวตนผู้ขาย (หากจำเป็น)

ขั้นตอนที่ 5 (ถ้ามี): ทีม Amazon Seller Performance Review อาจขอให้คุณส่งเอกสารเพิ่มเติมต่อไปนี้ โปรดตรวจสอบว่าเอกสารค่าสาธารณูปโภคของคุณตรงตามข้อกำหนดด้านล่าง และส่งเอกสารผ่าน Seller Central
 • เอกสารค่าสาธารณูปโภคต้องมีชื่อและที่อยู่ที่ชัดเจน
  • ชื่อและที่อยู่ต้องตรงกับชื่อและที่อยู่ที่ให้ไว้ในการสมัคร
  • เอกสารค่าสาธารณูปโภคสามารถเป็นค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า ค่าแก๊ส ค่าอินเทอร์เน็ต ค่าโทรคมนาคม ที่ออกโดยองค์กรสาธารณูปโภค เอกสารต้องออกภายใน 90 วันที่ผ่านมา
  • หากคุณไม่สามารถส่งเอกสารค่าสาธารณูปโภค โปรดส่งสำเนาหนังสือเดินทางหรือรายการความเคลื่อนไหวของบัญชีธนาคาร หรือบัตรประชาชน โปรดทราบว่าทีม Seller Performance Review จะไม่นับรายการความเคลื่อนไหวของบัญชี Payoneer เป็นบัญชีธนาคาร
 • ใบอนุญาตประกอบธุรกิจ (ถ้ามี)
 • หากคุณมีรายการสินค้าที่แอ็คทีฟอยู่ ให้เพิ่มสำเนาใบกำกับสินค้า ใบเสร็จ สัญญา หรือใบสั่งขาย จากซัพพลายเออร์ที่ออกภายใน 90 วันที่ผ่านมา
 • คุณสามารถส่งไฟล์ในรูปแบบ .pdf, .png หรือ .gif เอกสารเหล่านี้ต้องเป็นของจริงและไม่ผ่านการดัดแปลงใดๆ คุณสามารถนำข้อมูลราคาออก แต่ส่วนที่เหลือของเอกสารต้องสามารถมองเห็นได้
คุณจะเห็นการแจ้งเตือนใน Seller Central ว่า Amazon ได้ระงับบัญชีของคุณแล้ว (ตามที่แสดงในรูปที่ 5) คลิกที่ธงหรือที่ลิงก์ อ่านเพิ่มเติม (Read more) เพื่อดูการแจ้งเตือนการทำงานทั้งหมด โปรดอ่านอีเมลแจ้งเตือนและส่งเอกสารที่จำเป็น

ในกระบวนการยืนยันตัวตนผู้ขาย คุณสามารถใช้ปุ่ม ‘ขอความช่วยเหลือ’ (Get support) (ใช้งานได้เฉพาะผู้ขายที่ลงทะเบียน Professional Selling plan เท่านั้น) เพื่อขอความช่วยเหลือหากมีคำถามหรือปัญหาใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับ SIV
คุณวางแผนที่จะขายสินค้ามากกว่า 40 รายการต่อเดือน
39.99 ดอลลาร์/เดือน + ค่าธรรมเนียมการขายอื่นๆ
คุณวางแผนที่จะขายสินค้าน้อยกว่า 40 รายการต่อเดือน
0.99 ดอลลาร์ต่อการขาย + ค่าธรรมเนียมการขายอื่นๆ