ค่าจัดส่งและกระจายสินค้า
ค่าจัดส่งของคุณขึ้นอยู่กับว่าคุณวางแผนที่จะจัดส่งสินค้าด้วยตนเองหรือใช้ Fulfillment by Amazon (FBA) เพื่อจัดการโลจิสติกส์ของคุณ และเสนอการจัดส่งสำหรับสินค้าของคุณโดยเฉพาะ
จัดส่งสินค้าโดย Amazon
ค่าธรรมเนียมการจัดการสินค้า (สำหรับสินค้าที่ไม่ใช่เครื่องแต่งกาย)
ค่าใช้จ่ายการรับสินค้า การบรรจุหีบห่อ การจัดส่ง การบริการลูกค้า และการส่งคืนสินค้า ต่อ 1 หน่วยสินค้า โดยที่จะคิดราคาก็ต่อเมื่อผู้ขายได้รับออเดอร์จัดส่งสินค้าให้กับลูกค้า เรทราคาแปรผันตามขนาดและน้ำหนักของสินค้านั้น ๆ
เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับขนาดและน้ำหนักสินค้าเข้าคลัง FBA ใน Seller Central >
ระดับ
ขนาด
น้ำหนักจัดส่ง (1)
บรรจุภัณฑ์
ค่าธรรมเนียมการจัดการสินค้า ต่อ 1 หน่วย (2)
ขนาดเล็กมาก FBA Small & Light
16" x 9" x 4"
4 ออนซ์หรือน้อยกว่า
0.7 ออนซ์
$1.97
มากกว่า 4 หรือ น้อยกว่า 10 ออนซ์
0.7 ออนซ์
$2.39
ขนาดเล็กตามมาตรฐาน
15" x 12" x 0.75"
10 ออนซ์หรือน้อยกว่า
4 ออนซ์
$2.50
มากกว่า 10 หรือ น้อยกว่า 16 ออนซ์
4 ออนซ์
$2.63
ขนาดใหญ่ตามมาตรฐาน
18” x 14” x 8”
10 ออนซ์หรือน้อยกว่า
4 ออนซ์
$3.31
มากกว่า 10 หรือ น้อยกว่า 16 ออนซ์
4 ออนซ์
$3.48
1 ถึง 2 ปอนด์
4 ออนซ์
$4.90
2 ถึง 3 ปอนด์
4 ออนซ์
$5.42
3 ถึง 21 ปอนด์
4 ออนซ์
$5.42 + $0.38 ต่อปอนด์ เมื่อมากกว่า 3 ปอนด์
ขนาดเล็กเกินมาตรฐาน
60" x 30"
71 ปอนด์หรือน้อยกว่า
1 ปอนด์
$8.26 + $0.38 ต่อปอนด์
เมื่อมากกว่า 2 ปอนด์
ขนาดกลางเกินมาตรฐาน
108”
(ด้านที่ยาวที่สุด)
151 ปอนด์หรือน้อยกว่า
1 ปอนด์
$11.37 + $0.39 ต่อปอนด์
เมื่อมากกว่า 2 ปอนด์
ขนาดใหญ่เกินมาตรฐาน
108”
(ด้านที่ยาวที่สุด)
151 ปอนด์หรือน้อยกว่า
1 ปอนด์
$75.78 + $0.79 ต่อปอนด์
เมื่อมากกว่า 90 ปอนด์
ขนาดใหญ่พิเศษเกินมาตรฐาน
มากกว่า 108”
(ด้านที่ยาวที่สุด)
-
1 ปอนด์
$137.32 + $0.91 ต่อปอนด์
เมื่อมากกว่า 90 ปอนด์
¹น้ำหนักจัดส่งสามารถคำนวณได้โดยเพิ่มน้ำหนักบรรจุภัณฑ์ลงไปในน้ำหนักสินค้า
²เพิ่ม $0.11 ต่อหน่วยสำหรับสินค้าที่มีแบตเตอรี่ลิเธียม
จัดส่งสินค้าโดย Amazon
ค่าธรรมเนียมการจัดการสินค้า (สำหรับสินค้าที่เป็นเครื่องแต่งกาย)
ค่าใช้จ่ายการรับสินค้า การบรรจุหีบห่อ การจัดส่ง การบริการลูกค้า และการส่งคืนสินค้า ต่อ 1 หน่วยสินค้า โดยที่จะคิดราคาก็ต่อเมื่อผู้ขายได้รับออเดอร์จัดส่งสินค้าให้กับลูกค้า เรทราคาแปรผันตามขนาดและน้ำหนักของสินค้านั้น ๆ
เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับขนาดและน้ำหนักสินค้าเข้าคลัง FBA ใน Seller Central >
ระดับ
ขนาด
น้ำหนักจัดส่ง (1)
บรรจุภัณฑ์
ค่าธรรมเนียมการจัดการสินค้า ต่อ 1 หน่วย (2)
ขนาดเล็กตามมาตรฐาน
15" x 12" x 0.75"
10 ออนซ์หรือน้อยกว่า
4 ออนซ์
$2.92
มากกว่า 10 หรือ น้อยกว่า 16 ออนซ์
4 ออนซ์
$3.11
ขนาดใหญ่ตามมาตรฐาน
18” x 14” x 8”
10 ออนซ์หรือน้อยกว่า
4 ออนซ์
$3.70
มากกว่า 10 หรือ น้อยกว่า 16 ออนซ์
4 ออนซ์
$3.81
1 ถึง 2 ปอนด์
4 ออนซ์
$5.35
2 ถึง 3 ปอนด์
4 ออนซ์
$5.95
3 ถึง 21 ปอนด์
4 ออนซ์
$5.95 + $0.38 ต่อปอนด์ เมื่อมากกว่า 3 ปอนด์
ขนาดเล็กเกินมาตรฐาน
60" x 30"
71 ปอนด์หรือน้อยกว่า
1 ปอนด์
$8.26 + $0.38 ต่อปอนด์
เมื่อมากกว่า 2 ปอนด์
ขนาดกลางเกินมาตรฐาน
108”
(ด้านที่ยาวที่สุด)
151 ปอนด์หรือน้อยกว่า
1 ปอนด์
$11.37 + $0.39 ต่อปอนด์
เมื่อมากกว่า 2 ปอนด์
ขนาดใหญ่เกินมาตรฐาน
108”
(ด้านที่ยาวที่สุด)
151 ปอนด์หรือน้อยกว่า
1 ปอนด์
$75.78 + $0.79 ต่อปอนด์
เมื่อมากกว่า 90 ปอนด์
ขนาดใหญ่พิเศษเกินมาตรฐาน
มากกว่า 108”
(ด้านที่ยาวที่สุด)
-
1 ปอนด์
$137.32 + $0.91 ต่อปอนด์
เมื่อมากกว่า 90 ปอนด์
¹น้ำหนักจัดส่งสามารถคำนวณได้โดยเพิ่มน้ำหนักบรรจุภัณฑ์ลงไปในน้ำหนักสินค้า
²เพิ่ม $0.11 ต่อหน่วยสำหรับสินค้าที่มีแบตเตอรี่ลิเธียม
จัดส่งสินค้าโดย Amazon
ค่าธรรมเนียมการจัดเก็บสินค้า FBA*
Amazon จะเรียกเก็บเงินสำหรับทุกพื้นที่หน่วยจัดเก็บสินค้าของผู้ขายในคลังสินค้า Amazon ตามเดือนปฏิทินและปริมาณสินค้าเฉลี่ยรายวัน โดยทั่วไปแล้ว Amazon จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดเก็บสินค้าในคลังรายเดือนระหว่างวันที่ 7 ถึงวันที่ 15 ของเดือนถัดไปสำหรับค่าธรรมเนียมเดือนก่อนหน้า โดยที่ค่าธรรมเนียมจะแตกต่างกันไปตามระดับขนาดสินค้าและช่วงเวลาในปีนั้น
เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับขนาดและน้ำหนักสินค้าเข้าคลัง FBA ใน Seller Central >
เดือน
น้ำหนักจัดส่ง (1)
ค่าธรรมเนียมการจัดการสินค้า ต่อ 1 หน่วย (2)
มกราคม - กันยายน
$0.75 ต่อลูกบาศก์ฟุต
$0.48 ต่อลูกบาศก์ฟุต
ตุลาคม - ธันวาคม
$0.75 ต่อลูกบาศก์ฟุต
$1.20 ต่อลูกบาศก์ฟุต
* ค่าธรรมเนียมจะถูกเรียกเก็บตามหน่วยลูกบาศก์ฟุตในจำนวนเฉลี่ยรายวันสำหรับพื้นที่เก็บสินค้าคงคลังในคลังสินค้า FBA

ค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมจะมีผลกับสินค้าอันตรายที่ต้องการการดูแลอย่างเป็นพิเศษจะแตกต่างจากค่าธรรมเนียมปกติ และสินค้าที่อยู่ในคลังสินค้า FBA มานานกว่า 365 วัน (ค่าธรรมเนียมการจัดเก็บสินค้าในคลังระยะยาว) หากผู้ขายส่งคำสั่งเอาสินค้าออกจากคลังสินค้าก่อนวันที่กำหนด ค่าธรรมเนียมนั้นก็จะไม่ถูกเรียกเก็บ
จัดส่งสินค้าโดย Amazon
ประเมินค่าธรรมเนียม FBA
ป้อนต้นทุนการจัดส่งและกระจายสินค้า และเปรียบเทียบกำไรระหว่างการจัดส่งด้วยตนเองกับด้วย FBA โดยที่ค่าธรรมเนียมจะถูกคำนวณตามค่าธรรมเนียมการจัดเก็บสินค้า และค่าธรรมเนียมการจัดการสินค้า FBA
เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับขนาดและน้ำหนักสินค้าเข้าคลัง FBA ใน Seller Central >
สินค้า

เสื้อยืดเปลเด็ก

หน้าจอ

ระดับ

ขนาดเล็กตามมาตรฐาน
(1 ปอนด์หรือน้อยกว่า)


ขนาดเล็กเกินมาตรฐาน

ขนาดใหญ่เกินมาตรฐาน
ขนาด

8.5" x 4.8" x 1"24" x 7.5" x 6"

54" x 35" x 3.5"
น้ำหนักจัดส่ง (1)

6.08 ออนซ์7.90 ปอนด์

41 ปอนด์

บรรจุภัณฑ์

11 ออนซ์9 ปอนด์

49 ปอนด์

ค่าธรรมเนียมการจัดการสินค้า ต่อ 1 หน่วย (2)
$3.81$10.92

$75.78

*ตัวเลือก FBA เพิ่มเติมสำหรับสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐาน เช่น สินค้าขนาดเล็กและเบาและสินค้าอันตราย
จัดส่งสินค้าด้วยตนเอง
หากผู้ขายจัดส่งและกระจายสินค้าด้วยตนเอง Amazon จะเรียกเก็บอัตราการจัดส่งตามหมวดหมู่สินค้า และบริการจัดส่งที่ลูกค้าเลือก และจะส่งจำนวนเงินให้คุณในรูปแบบของเครดิตการจัดส่ง
ผู้ขายที่ใช้แผนการขายแบบมืออาชีพสามารถกำหนดอัตราการจัดส่งของตนเอง (ยกเว้นสินค้าหมวดหมู่หนังสือ เพลง วิดีโอ และดีวีดี ตามตารางด้านล่าง) เมื่อลูกค้าซื้อสินค้าของคุณผู้ขายจะได้รับเครดิตจาก Amazon ที่ตรงกับอัตราการจัดส่ง โปรดทราบว่าค่าคอมมิชชั่นจะคำนวณจากราคาขายทั้งหมดรวมถึงราคาสินค้าค่าจัดส่งและค่าห่อของขวัญ
ผู้ขายที่ใช้แผนการขายแบบบุคคลทั่วไปจะต้องใช้อัตราการจัดส่งสินค้าที่ Amazon กำหนดสำหรับสินค้าทั้งหมด ผู้ขายจะต้องจัดส่งคำสั่งซื้อตามอัตราที่Amazon กำหนดแม้ว่าเครดิตการจัดส่งจะน้อยกว่าค่าจัดส่งทั้งหมด ดังนั้นสิ่งสำคัญคือการกำหนดราคาสินค้าด้วยวิธีที่ทำให้แน่ใจว่าผู้ขายจะได้รับกำไร
เครดิตการจัดส่งสำหรับสินค้าประเภท BVMD - หนังสือ เพลง วีดีโอ และดีวีดี
Amazon จะเรียกเก็บเงินจากลูกค้าสำหรับอัตราค่าจัดส่งของสินค้าประเภท BVMD ซึ่งรวมทั้งหนังสือ เพลง วิดีโอ และดีวีดี ผู้ขายได้รับเครดิตการจัดส่งในจำนวนเท่ากัน ซึ่งเครดิตนี้สามารถใช้กับผู้ขายทั้งในแผนการขายแบบมืออาชีพและในฐานะบุคคลทั่วไป
วิธีการจัดส่ง
จัดส่งภายในประเทศ *
จัดส่งภายในประเทศแบบเร่งด่วน **
จัดส่งภายในประเทศภายในสองวัน ***
จัดส่งนอกประเทศ

จัดส่งนอกประเทศแบบเร่งด่วน
หนังสือ
$3.99
$6.99

$14.95

up to 1 lb. - $16.95
over 1 lb. - $24.95
$46.50

เพลง
$3.99
$6.19

$14.95

$14.95

$46.50

วีดีโอ
$3.99
$6.19

$14.95

$14.95

$46.50

ดีวีดี
$3.99
$6.19

$14.95

$14.95

$46.50

* รวม APO, FPO และที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา
** การจัดส่งแบบสองวันสามารถใช้ได้กับผู้ขายที่มีสิทธิ์เท่านั้น เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเลือกการจัดส่งแบบพรีเมียม
*** หมายถึงน้ำหนักของรายการสินค้า ที่ไม่รวมบรรจุภัณฑ์ของผู้ขาย
เครดิตการจัดส่งสำหรับสินค้าหมวดอื่นๆ (แผนการขายในฐานะบุคคลทั่วไป)
Amazon เรียกเก็บเงินจากลูกค้าตามอัตราการจัดส่งสำหรับสินค้าขายในทุกประเภทนอกเหนือจาก BVMD ผู้ขายได้รับเครดิตการจัดส่งในจำนวนเท่ากัน

ซึ่งอัตราการจัดส่งจะถูกใช้กับผู้ขายที่ใช้แผนการขายในฐานะบุคคลทั่วไป ผู้ขายที่ใช้แผนการขายแบบมืออาชีพสามารถกำหนดอัตราการจัดส่งได้ด้วยตนเองสำหรับสินค้าประเภทเหล่านี้และ Amazon จะจับคู่จำนวนเงินที่กำหนดกับเครดิตการจัดส่ง
วิธีการจัดส่ง
วีดีโอเกมส์
ซอฟต์แวร์และเกมคอมพิวเตอร์
หมวดหมู่อื่น ๆ
จัดส่งภายในประเทศ *
$3.99
$3.99
$4.49 + $0.50 ต่อปอนด์***
จัดส่งภายในประเทศแบบเร่งด่วน **
$6.99
$6.99
$6.49 + $0.99 ต่อปอนด์***
จัดส่งภายในประเทศภายในสองวัน ***
-
-
-
จัดส่งนอกประเทศ
-
-
-
จัดส่งนอกประเทศแบบเร่งด่วน
-
-
-
* รวม APO, FPO และที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา
** การจัดส่งแบบสองวันสามารถใช้ได้กับผู้ขายที่มีสิทธิ์เท่านั้น เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเลือกการจัดส่งแบบพรีเมียม
*** หมายถึงน้ำหนักของรายการสินค้า ที่ไม่รวมบรรจุภัณฑ์ของผู้ขาย
เริ่มต้นขายสินค้าออนไลน์ใน Amazon วันนี้!!
นำเสนอสินค้าของคุณให้กับลูกค้านับล้านที่ค้นหา Amazon.com ในทุก ๆ วัน
39.99 ดอลลาร์/เดือน + ค่าธรรมเนียมการขายอื่นๆ
มีเพียงไม่กี่รายการสินค้าที่จะขาย? ลงทะเบียนผู้ขายในรูปแบบแผนการขายในฐานะบุคคลทั่วไปได้ที่นี่ >