Project Zero เพิ่มความแข็งแกร่งให้กับแบรนด์ของคุณและทำให้จำนวนการปลอมแปลงสินค้าเป็นศูนย์
Project Zero คืออะไรนะ?
การปกป้องอัตโนมัติ
Projecgt Zero ช่วยผลักดันให้การปลอมแปลงสินค้าและการละเมิดลิขสิทธิ์เป็นศูนย์ จาก Machine Learning ของ Amazon ซึ่งเป็นเครื่องมือช่วยสแกนร้านค้าและลบสินค้าลอกเลียนแบบ โดยต้องให้ข้อมูลยืนยันตัวตน เช่น เครื่องหมายการค้า โลโก้ ซึ่งมีการตรวจสอบสินค้าปลอมต้องสงสัยมากกว่า 5 พันรายการต่อวัน
การตรวจสอบสินค้าในแต่ละขั้นตอน
แบรนด์จะมีรหัสหรือโค้ตที่เป็นเอกลักษณ์ในแต่ละขั้นตอนการผลิตสินค้าที่ Amazon สามารถตรวจสอบและยืนยันว่า สินค้านั้นเป็นสินค้าแบรนด์จริงๆ ด้วยเครื่องมือ Project Zero นี้เอง ที่สามารถช่วยตรวจจับและหยุดการปลอมแปลงสินค้าในแต่ละขั้นตอนการผลิตก่อนที่สินค้าจะไปถึงผู้ซื้อ
การลบสินค้าปลอมแปลงด้วยตนเอง
แบรนด์สามารถลบรายการสินค้าปลอมและละเมิดลิขสิทธิ์ออกจากร้านค้าได้ด้วยตนเองจากเครื่องมือ Project Zero และสามารถปกป้องการปลอมแปลงสินค้าได้อย่างอัตโนมัติในอนาคต


2 ขั้นตอนเพื่อสร้าง Project Zero ของคุณ
แบรนด์ของคุณต้องมี Brand Registry ที่ได้รับรองจากเครื่องหมายการค้าจากรัฐบาล

คุณต้องเป็นเจ้าของสิทธิ์เครื่องหมายการค้าและบัญชี Amazon ที่เข้าถึง Brand Registry ได้ รวมทั้งมีรายงานการละเมิดลิขสิทธิ์ที่อาจเกิดขึ้นและได้รับอย่างน้อย 90% ในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา
"มากกว่า 7,000 แบรนด์ใช้เครื่องมือ Project Zero ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา และ 500 รายการสินค้าถูกลบทันทีจากการส่งเรื่องละเมิดลิขสิทธิ์โดยเจ้าของแบรนด์"
เริ่มต้นขายของใน Amazonวันนี้!!
นำเสนอสินค้าของคุณให้กับลูกค้านับล้านที่ค้นหา Amazon.com ในทุก ๆ วัน
39.99 ดอลลาร์/เดือน + ค่าธรรมเนียมการขายอื่นๆ
มีเพียงไม่กี่รายการสินค้าที่จะขาย? ลงทะเบียนผู้ขายในรูปแบบแผนการขายในฐานะบุคคลทั่วไปได้ที่นี่ >