โปรโมทสินค้าบนหน้าแรกของผลลัพธ์การค้นหา

รู้หรือไม่ว่า มีเพียง 30% ของผู้ซื้อเท่านั้นที่คลิกดูสินค้ามากกว่า 1 หน้าของผลลัพธ์การค้นหา ดังนั้น การกำหนดเป้าหมายลูกค้าจาก คำค้นหาสินค้า ด้วย Sponsored ads จึงเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้ผู้ซื้อเห็นสินค้า
เริ่มต้นใช้ Sponsored ads เพื่อไปถึงเป้าหมายที่วางไว้
โฆษณาสินค้า Sponsored Product
สำหรับโฆษณาในแต่ละรายการสินค้าบน Amazon โดยจะขึ้นอยู่กับผู้ขายว่าจะเลือกรายการสินค้ารายการไหนมาลงโฆษณา ซึ่งสินค้าจะปรากฏขึ้นที่ผลลัพธ์การค้นหา และหน้ารายละเอียดสินค้าของผู้ค้นหา
Sponsored product จะช่วยให้เข้าถึงลูกค้าที่ต้องการซื้อสินค้ามากขึ้น จากการที่ลูกค้าป้อนคำค้นหาลงในแถบการค้นหา โดยจะปรากฏสินค้าที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่ลูกค้าค้นห
โฆษณาแบรนด์ Sponsored Brand
สำหรับโฆษณาแบรนด์และสินค้าเพื่อบ่งบอกลักษณะเฉพาะ ทั้งในเรื่องของแบรนด์โลโก้, ไฮไลท์แถบกลุ่มสินค้าเฉพาะของแบรนด์นั้นๆ และ สินค้าอื่นๆของแบรนด์ โดยถูกแสดงขึ้นในหน้าผลลัพธ์การค้นหา ซึ่งช่วยเพิ่มการมองเห็นของลูกค้าและยอดขาย
Sponsored brand จะช่วยเพิ่มโอกาสให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อสินค้าในแบรนด์ของคุณง่ายขึ้น โดยเฉพาะลูกค้าที่สนใจสินค้าที่ใกล้เคียงกับสินค้าที่คุณนำเสนอ
โฆษณาดิสเพลย์ Sponsored Display
ผู้ขายสามารถเพิ่มช่องทางการโฆษณาสินค้าได้มากขึ้น ซึ่งนอกจากในเว็บไซด์ของ Amazon เองแล้ว ผู้ขายสามารถเพิ่มโฆษณาในเว็บไซด์อื่นได้อีกด้วย เพื่อเชื่อมโยงให้ผู้พบเห็นคลิกต่อไปยังหน้าสินค้าในเว็บไซด์ของ Amazon
Sponsored display จะช่วยให้เข้าถึงลูกค้าที่เป็นกลุ่มเป้าหมายได้แม่นยำและถูกต้องเพิ่มมากขึ้น นอกเหนือจากลูกค้าที่ซื้อสินค้าจาก Amazon อยู่แล้ว
ร้านค้า Store
ผู้ขายสามารถสร้างเพจร้านค้าของคุณได้ฟรี แค่มีแบรนด์ของคุณบนเว็บเพจนั้น ผู้ขายสามารถเล่าเรื่องราวของแบรนด์และแสดงสินค้าทั้งหมดของร้านค้าได้ง่ายๆ

Store จะช่วยให้คุณสามารถสร้างเว็บไซด์ของคุณบน Amazon โดยไม่ต้องใช้ทักษะหรือโค้ตใดๆในการสร้าง เพียงแค่เนื้อหาง่ายๆที่บ่งบอกถึงแบรนด์และสินค้าของคุณ รวมทั้งแค่ฟังก์ชั่นการลากและวาง ที่ทำให้เว็บไซด์ของคุณสวยงามและเข้าใจง่ายต่อผู้พบเห็น
Sponsored Product
โฆษณาสินค้า Sponsored Product
การโฆษณาสินค้า คือ การกำหนดเป้าหมายลูกค้าจาก คำค้นหาสินค้า โดยค่าใช้จ่ายของการโฆษณาจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อลูกค้าคลิกเข้าชมสินค้านั้นๆ (Cost-per-click: CPC)
ทำไมเราถึงต้องโฆษณาสินค้า ?
เพิ่มการมองเห็นให้กับลูกค้า
เมื่อการโฆษณาสินค้าปรากฏขึ้นถูกต้องในตำแหน่งที่ลูกค้ามองเห็นได้ชัดเจน เช่น หน้าแรกของผลลัพธ์การค้นหา ก็จะช่วยทำให้ลูกค้าเจอสินค้าเราง่ายขึ้น
เพิ่มยอดขาย
การโฆษณาสินค้าช่วยให้คุณสามารถเพิ่มยอดขายได้ โดยเข้าถึงลูกค้าที่ค้นหาในกลุ่มสินค้าที่คุณขายอยู่ หรือนำลูกค้าไปยังหน้าสินค้าของคุณ
ควบคุมงบประมาณการโฆษณา
ค่าใช้จ่ายจะเกิดขึ้น เมื่อลูกค้าคลิกเข้าชมสินค้าของคุณ โดยคุณสามารถควบคุมค่าโฆษณาจากการกำหนดงบประมาณของการโฆษณานั้นๆ และค่าโฆษณาที่จะเกิดขึ้นต่อ 1 คลิกของลูกค้า
ประเมินประสิทธิภาพของการโฆษณา
โฆษณาสินค้าช่วยให้คุณสามารถประเมินประสิทธิภาพการโฆษณาจากยอดขายที่เกิดจากการโฆษณานั้นๆ และปรับปรุงให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น
ขั้นตอนการโฆษณาสินค้า
1. กำหนดระยะเวลาของการโฆษณา และงบการโฆษณา
2. กำหนด Keyword และสินค้าที่ต้องการโฆษณา รวมทั้งเลือก Automatic targeting เพื่อให้ Amazon จับคู่โฆษณาสินค้าของคุณกับการค้นหาที่เกี่ยวข้องกับสินค้าของคุณ
3. เลือกสินค้าที่คุณต้องการโฆษณาและตั้งค่าราคาประมูล Keyword
4. เริ่มการโฆษณา
Sponsored Brand
โฆษณาสินค้า Sponsored Brand
การโฆษณาแบรนด์ คือ การช่วยให้ลูกค้าเห็นแบรนด์และสินค้าในแบรนด์ของคุณเพิ่มมากขึ้น จากการปรากฏที่ผลลัพธ์การค้นหา โดยค่าใช้จ่ายของการโฆษณาจะเกิดขึ้นเหมือนกับ Sponsored product ก็คือต่อเมื่อลูกค้าคลิกเข้าชมแบรนด์ และสินค้าในแบรนด์นั้นๆ (Cost-per-click: CPC)
ทำไมเราถึงต้องโฆษณาแบรนด์ ?
สร้างการรับรู้ต่อแบรนด์
เพิ่มการมองเห็นสินค้าและช่วยการตัดสินใจซื้อสินค้าของลูกค้า จากภาพลักษณ์ของแบรนด์ที่คุณต้องการสื่อออกไป ไม่ว่าจะเป็นข้อความ รูปภาพ การออกแบบต่างๆ รวมถึงกลยุทธ์การเลือก Keyword เพื่อให้เข้ากับแบรนด์ของคุณและไปเป้าหมายที่ได้วางไว้
เชื่อมต่อกับลูกค้าจากแบรนด์ไปยังสินค้าของคุณ
ช่วยให้คุณเข้าถึงลูกค้าได้มากขึ้นจากการค้นหาสินค้า ในขณะเดียวกันก็ทำให้ผู้พบเห็นรู้จักสินค้าของคุณมากขึ้น เพราะเมื่อลูกค้าของ Amazon คลิกไปที่แบรนด์โลโก้ ซึ่งจะเชื่อมต่อไปยังร้านค้าของคุณ และเมื่อคลิกไปยังโฆษณาสินค้า ก็จะถูกลิ้งค์มายังหน้าสินค้าของเรา
เกิดประสบการณ์ที่ดีต่อแบรนด์
จากการเชื่อมต่อจาก Sponsored brand ไปยังเว็บร้านค้าของคุณ ซึ่งสามารถทำให้ลูกค้าเข้าใจแบรนด์ของคุณมากขึ้น
ควบคุมงบประมาณการโฆษณา
ค่าใช้จ่ายจะเกิดขึ้น เมื่อลูกค้าคลิกเข้าชมสินค้าของคุณ โดยคุณสามารถควบคุมค่าโฆษณาจากการกำหนดงบประมาณของการโฆษณานั้นๆ และค่าโฆษณาที่จะเกิดขึ้นต่อ 1 คลิกของลูกค้า
ขั้นตอนการโฆษณาแบรนด์
1. กำหนดระยะเวลาของการโฆษณา และงบการโฆษณา
2. สร้างโฆษณาจากการพาดหัวข้อความสำคัญและเลือกสินค้าที่คุณต้องการโฆษณา
3. กำหนด Keyword ที่ต้องการและตั้งค่าราคาประเมิน Keyword ต่อ 1 คลิก
4. เริ่มการโฆษณา ซึ่งคุณสามารถแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงได้ภายใน 72 ชั่วโมง หลังจากตกลงเริ่มโฆษณา
Sponsored Display
โฆษณาดิสเพลย์ Sponsored Display
การโฆษณาดิสเพลย์ คือ การโฆษณาที่ช่วยให้ผู้ขายสามารถเปิดตัวแคมเปญดิสเพลย์และเข้าถึงผู้ชมที่เกี่ยวข้องได้อย่างรวดเร็วทั้งจากในและนอกเว็บไซด์ Amazon
ทำไมเราถึงต้องโฆษณาดิสเพลย์ ?
เข้าถึงผู้ชมที่เกี่ยวข้อง
เข้าถึงผู้ชมทั้งจากในและนอกอเมซอนต้องการค้นหาสินค้าและซื้อสินค้า
สร้างโฆษณาดิสเพลย์ได้อย่างรวดเร็ว
ด้วยฟังก์ชั่นที่ช่วยให้คุณออกแบบโฆษณาดิสเพลย์ได้อย่างง่ายดายขึ้น ไม่ว่าด้วยงบประมาณที่จำกัดหรือประสบการณ์โฆษณาที่ผ่านมา คุณก็สามารถสร้างดิสเพลย์ไปกับเราได้
ประเมินประสิทธิภาพของการโฆษณา
โฆษณาดิสเพลย์ช่วยให้คุณสามารถประเมินประสิทธิภาพการโฆษณาโดยเรียนรู้จากรายงานว่า อะไรคือสิ่งที่ทำให้แคมเปญของคุณประสบความสำเร็จ และสามารถปรับปรุงได้ทันที
ขั้นตอนการโฆษณาสินค้า
1. กำหนดกลุ่มเป้าหมาย (สินค้า, รีวิว, ความสนใจ)
2. กำหนดงบประมาณรายวันและตั้งค่าประเมิน Keyword
3. เลือกสินค้าที่คุณต้องการโปรโมท
4. โฆษณาจะถูกสร้างอัตโนมัติ โดยจะปรากฏขึ้นทั้งในและนอก Amazon ขึ้นอยู่กับการกำหนดกลยุทธ์เป้าหมาย
Store
ร้านค้า Store
ร้านค้า คือ การแสดงแบรนด์และสินค้าของคุณอย่างละเอียดคล้ายกับเป็นอีกหนึ่งเว็บไซด์ที่สามารถเข้าถึงลูกค้า Amazon ได้โดยตรง
ทำไมเราถึงต้องโฆษณาร้านค้า ?
สร้างการรับรู้ต่อแบรนด์
ช่วยให้ลูกค้า Amazon เรียนรู้เกี่ยวกับแบรนด์มากขึ้น ไม่ว่าจะเรื่อง brand story หรือ สินค้าในร้านค้าของคุณ
ออกแบบร้านค้าของคุณ โดยไม่จำเป็นต้องมีโค้ดเว็บไซด์
เพียงลากและวางเพื่อออกแบบเว็บไซต์เบื้องต้น สำหรับเป็นอีกช่องทางที่คุณสามารถสื่อสารผ่านทางร้านค้าของคุณ เช่น รูปภาพ หรือวิดีโอ โดยคุณไม่จำเป็นต้องเขียนโค้ดเว็บไซด์
มีเว็บไซด์เป็นร้านของตัวเอง
เพียงลากและวางเพื่อออกแบบเว็บไซต์เบื้องต้น สำหรับเป็นอีกช่องทางที่คุณสามารถสื่อสารกับลูกค้าผ่านทางร้านค้าของคุณ เช่น รูปภาพ วิดีโอ ที่คุณไม่จำเป็นต้องเขียนโค้ดเว็บไซด์
ใช้ประโยชน์จากข้อมูลร้านค้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการโฆษณา
ข้อมูลที่ได้จากร้านค้าทำให้คุณเข้าใจว่าร้านค้าสามารถช่วยเพิ่มยอดขายอย่างไร รวมไปถึงการรับชมร้านค้าของคุณจากเว็บเพจ จำนวนผู้เข้าชมทั้งจากในและนอกเว็บไซต์ Amazon
ขั้นตอนการโฆษณาสินค้า
1. สร้างเพจสินค้าและหมวดหมู่สินค้าของคุณจากการออกแบบง่ายๆผ่านวิธีการลากและวางทั้งข้อมูล รูปภาพ และวิดีโอ
2. เพิ่มข้อความ รูปภาพ และวิดีโอ เพื่อบ่งบอกถึง brand story ของคุณ และแสดงสินค้า
3. ยืนยันเว็บเพจร้านค้าของคุณ ซึ่งคุณสามารถแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงได้ภายใน 24 ชั่วโมง หลังจากตกลงเริ่มใช้งานเว็บเพจร้านค้าของคุณ
เริ่มต้นขายของใน Amazonวันนี้!!
นำเสนอสินค้าของคุณให้กับลูกค้านับล้านที่ค้นหา Amazon.com ในทุก ๆ วัน
39.99 ดอลลาร์/เดือน + ค่าธรรมเนียมการขายอื่นๆ
มีเพียงไม่กี่รายการสินค้าที่จะขาย? ลงทะเบียนผู้ขายในรูปแบบแผนการขายในฐานะบุคคลทั่วไปได้ที่นี่ >