ข่าวดีปี 2019 : Amazon ประกาศปรับลด Long-term storage fees (ค่าธรรมเนียมจัดเก็บสินค้าในคลังระยะยาว) Referral Fee (ค่าคอมมิชชั่น) และปรับเปลี่ยน FBA Fulfillment Fee (ค่าบริการจัดการออเดอร์ FBA)

2019-01
Amazon global selling 2019-01
ต้อนรับปีใหม่ด้วยข่าวดีสำหรับผู้ขายบน Amazon ทั่วโลกด้วยการปรับลด Long-term storage fee (ค่าธรรมเนียมการจัดเก็บสินค้าในคลังระยะยาว) และ Referral Fee (ค่าคอมมิชชั่น) ในสินค้าบางรายการ นอกจากนี้ยังยกเลิก Long-term storage fee (ค่าธรรมเนียมจัดเก็บสินค้าในคลังระยะยาว) สำหรับสินค้าที่อยู่ในคลังน้อยกว่า 1 ปี! เรามาดูรายละเอียดของการเปลี่ยนแปลงนี้กัน
1. การปรับเปลี่ยน Long-term storage fees (ค่าธรรมเนียมจัดเก็บสินค้าในคลังระยะยาว)

ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2019 เป็นต้นไป ผู้ขายที่มีสินค้าอยู่ในคลังสินค้า FBA ของ Amazon จะได้รับประโยชน์จากการปรับเปลี่ยนค่าธรรมเนียม สำหรับสินค้าที่อยู่ในคลังสินค้า FBA ไม่ถึง 1 ปีจะได้รับการยกเว้น Long-term storage fee

หากสินค้าอยู่ในคลัง FBA มากกว่า 1 ปี คุณก็จะได้รับประโยชน์จากการปรับลด Long-term storage fee โดยปรับลดค่าธรรมเนียมขั้นต่ำจาก $0.50 ต่อรายการสินค้า ต่อเดือน เป็น $0.15 ต่อรายการสินค้า ต่อเดือน

**หมายเหตุ: สินค้าที่อยู่ในคลัง FBA ยังคงต้องชำระ Long Term Storage Fee รอบบิลก่อนหน้าในวันที่ 15 มกราคมก่อนจะได้รับการยกเว้นในรอบบิลถัดไป**

อย่างไรก็ตาม สินค้าอันตรายอาทิเช่น วัตถุไวไฟ หรือ วัตถุบรรจุแรงดันอากาศ ยังจะต้องถูกเก็บ Monthly storage fee (ค่าธรรมเนียมการจัดเก็บต่อเดือน)ในอัตราที่สูงกว่าสินค้าทั่วไป โดย Monthly inventory storage fees ของ
สินค้าทั่วไปจะถูกเก็บในอัตราที่เท่าเดิม การปรับเปลี่ยนนี้จะเริ่มต้นในรอบบิลเดือนมีนาคม 2019 ที่จะเก็บถูกเรียกเก็บในเดือนเมษายน 2019

คำถามที่พบบ่อย

1. อะไรคือ Long-term storage fees? ในวันที่ 15 ของทุกเดือน Amazon Logistics (FBA) จะตรวจนับสินค้าคงคลังและคำนวนค่า Long-term storage fee หรือค่าธรรมเนียมการจัดเก็บสินค้าในคลังระยะยาว โดยตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2019 ค่าธรรมเนียมการจัดเก็บสินค้าที่อยู่ในคลังมากกว่า 365 วัน จะถูกคิดในอัตรา $6.90 ต่อลูกบาศก์ฟุต (Cubic feet)

คำถามที่พบบ่อย

2. อัตราขั้นต่ำของ Long-term storage fees คือเท่าไร? เริ่มตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2019 Amazon จะเก็บอัตราขั้นต่ำของ Long-term storage fees ที่ $0.15 US ต่อรายการสินค้าสำหรับสินค้าที่ถูกจัดเก็บในคลังมานานกว่า 365 วัน
2. การปรับเปลี่ยน Referral Fee (ค่าคอมมิชชั่น) นอกจากปรับลด Long-term storage fee แล้ว Amazon ยังปรับลดค่า Referral Fee เพื่อประโยชน์ของผู้ขายอีกด้วย โดยตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ สินค้าที่มีราคาต่ำกว่า $10 และเป็นสินค้าจำพวกผลิตภัณฑ์ความงาม ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ และผลิตภัณฑ์สำหรับแม่และเด็ก (ไม่รวมเครื่องแต่งกายทั้งแม่และเด็ก) Amazon จะลด Referral Fee ลง จาก 15% เป็น 8% อย่างไรก็ตามสินค้าที่มีราคามากกว่า $10 Referral Fee จะยังคงเดิมอยู่ที่ 15%
สำหรับสินค้าที่มีราคาต่ำกว่า $15 และเป็นสินค้าจำพวกผลิตภัณฑ์อาหาร Amazon จะลด Referral Fee ลง จาก 15% เป็น 8% อย่างไรก็ตามสินค้าที่มีราคามากกว่า $15 ค่าคอมมิชชั่นจะยังคงอยู่ที่ 15%
- ปรับลด Referral Fee ขั้นต่ำใน 30 กลุ่มสินค้า ลงจาก $1 เป็น $0.30 ต่อสินค้า
- ปรับลด Referral Fee ขั้นต่ำสำหรับหมวดหมู่ Jewelry ลงจาก $2 เป็น $0.30 ต่อสินค้า
- สำหรับสินค้าเฟอร์นิเจอร์ที่ราคามากกว่า $200 (ไม่รวม Mattress) Amazon จะลด Referral Fee ส่วนต่างราคาที่เกินจาก $200 ลงจาก 15% เป็น 10%
ตัวอย่างเช่น ถ้าเราขายสินค้าเฟอร์นิเจอร์ โดยราคาทั้งหมดเท่ากับ $300 :
Referral Fee ก่อนวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2019 จะเท่ากับ $300 x 15% = $45
Referral Fee หลังวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2019 จะเท่ากับ ($200 x 15%) + ($100 x 10%) = $40
จะเห็นได้ว่า Referral Fee โดยรวมลดลง $5 หรือคิดเป็นประมาณ 13% ของราคาสินค้า

- สำหรับสินค้า Jewelry ราคามากกว่า $250 Amazon จะลด Referral Fee ส่วนต่างราคาที่เกินจาก $250 ลงจาก 20% เป็น 5%
ตัวอย่างเช่น ถ้าเราขายสินค้า Jewelry ราคา $300
Referral Fee ก่อนวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2019 จะเท่ากับ $300 x 20% = $60
Referral Fee หลังวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2019 จะเท่ากับ ($250 x 20%) + ($50 x 5%) = $52.5
จะเห็นได้ว่าค่าคอมมิชชั่นหลังการปรับเปลี่ยนจะลดลง $7.5 หรือคิดเป็นประมาณ 17.5% ของราคาขาย
3. FBA Fulfillment Fee (ค่าบริการจัดการออเดอร์ FBA)

แน่นอนว่าสำหรับผู้ขายบน Amazon ที่ใช้บริการ FBA นอกจาก Storage Fee (ค่าวางสินค้าในคลัง) และค่า Referral Fee แล้ว ยังมีค่าใช้จ่ายส่วน FBA Fulfillment Fee ที่เป็นค่าบริการจัดการออเดอร์ FBA ซึ่งจะมีการปรับเปลี่ยนด้วยเช่นกัน
ตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ FBA Fulfillment Fee สำหรับสินค้า small standard-size and large standard-size ที่มีน้ำหนักไม่เกิน 10 ออนซ์ จะยังคงอยู่ในอัตราเดิม แต่ Amazon จะปรับค่า FBA Fulfillment Fee ขึ้นเล็กน้อยสำหรับกลุ่มสินค้าขนาดอื่นๆตามการเปลี่ยนแปลงต้นทุนการจัดการออร์เดอร์และการจัดส่งสินค้าถึงลูกค้าในอเมริกา
อาทิเช่น การคำนวณ dimensional billing weight ของ oversize items จะใช้ความกว้างและความสูงขั้นต่ำ 2 นิ้วในการคำนวณ และสำหรับสินค้าอันตรายอาทิเช่น วัตถุไวไฟ วัตถุที่ใช้แรงดันอากาศ และวัตถุนี่มีส่วนผสมของลิเธียมไอออนแบตเตอร์รี่ จะมีใช้อัตรา Fulfillment Fees แยกออกมา
โดยสรุป การเปลี่ยนแปลง Long-term storage fee จะมีผลในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2019 และการเปลี่ยนแปลงReferral Fee และ FBA Fulfillment Fee จะมีผลในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2019
หวังว่าการเปลี่ยนแปลงนี้จะเป็นประโยชน์และมีส่วนช่วยให้ผู้ขายสามารถบริหารจัดการต้นทุนได้ดีขึ้น ขอให้ทุกท่านประสบความสำเร็จในการขายสินค้าบน Amazon
ยังไม่เคยขายบน Amazon?