โอกาสขยายธุรกิจอะไหล่ยนต์ไปอเมริกา ทำรายได้มหาศาลจากการส่งออกผ่าน Amazon

ประเทศไทยนับได้ว่าเป็นฐานการผลิตยานยนต์มานานหลายทศวรรษแล้วจนทั่วโลกขนานนามว่าเป็น “Detroit of Asia” ซึ่งถือเป็นเป็นผู้ผลิตยานยนต์รายใหญ่ที่สุดอันดับที่12 ของโลกและใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ด้วยปัจจัยสนับสนุนทั้งด้านมาตรภาษี ทำเลที่ตั้งด้านภูมิศาสตร์ที่เอื้อต่อการส่งออก แรงงานที่มีราคาถูกกว่าประเทศอืน

เมื่อดูที่ฝั่งสหรัฐฯที่ถือเป็นประเทศผู้นำเข้าสินค้าหมวดยานยนต์รายใหญ่ พบว่าสินค้าหมวดอะไหล่ยนต์นับเป็นสินค้าที่มีอัตราการเติบโตสูง โดยตลาดค้าปลีกออนไลน์นับเป็นอีกหนึ่งช่องทางสำคัญที่กำลังเข้ามามีอิทธิพล เนื่องจากพฤติกรรมผู้ซื้อที่เปลี่ยนไป โดยช่องทางออนไลน์ถูกคาดการณ์ไว้ว่าจะเติบโตจาก 6% ในปี 2013 เป็น 20% ในปี 2023 ดังข้อมูลที่น่าสนใจต่อไปนี้

ภาพรวมของตลาดอะไหล่ยนต์ในประเทศอเมริกา

  • มูลค่าตลาดอะไหล่ยนต์ในประเทศอเมริกาในปี 2013 อยู่ที่ $104,000 ล้านเหรียญสหรัฐ และถูกการคาดการณ์ว่าจะเติบโตไปจนถึง $147,000 ล้านเหรียญสหรัฐภายในปี 2023
  • สัดส่วนตลาดสินค้าอะไหล่ยนต์ถูกคาดการณ์ว่าจะเพิ่มจาก 11% ในปี 2018 เป็น 2a0% ในปี 2023
  • ยอดขายสินค้าจากช่องทางออนไลน์สำหรับสินค้าอะไหล่ยนต์อยู่ที่ 6% ในปี 2013 และถูกคาดการณ์ไว้ว่าจะเติบโตเป็น 20% ในปี 2023
*Source: Roland Berger’s online automotive parts sales report 2014
  • อายุเฉลี่ยของรถครอบครัวในสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นจาก 8.4 ปี ในปี 1995 เป็น 11.4 ปีในปี 2014
  • ลูกค้าซื้อสินค้าจากช่องทางออนไลน์มากขึ้น โดยให้ความสำคัญกับปัจจัยด้านราคา ตัวเลือกสินค้า และการจัดส่งที่สะดวก
  • เมื่อดูจากพฤติกรรมการค้นหาสินค้าจาก Keyword ที่ลูกค้าค้นหาจากช่องทางออนไลน์ พบว่าชื่อแบรนด์มีอิทธิพลน้อยต่อการตัดสินใจซื้อ ซึ่งนับเป็นโอกาสต่อสำหรับผู้ขายไทยในการเข้าสู่ตลาดนี้

แนวโน้มการเติบโตของชิ้นส่วนยานยนต์ในสหรัฐอเมริกาในช่วง 3 ปีที่ผ่านมาบน Amazon.com

  • อะไหล่ยนต์ถือเป็นหมวดหมู่สินค้าหมวดใหญ่ที่ทำรายได้มหาศาล และมีอัตราการเติบโตสูงที่สุดอย่างต่อเนื่องบน Amazon.com
  • สินค้าอะไหล่ยนต์บน Amazon.com ที่มาจากผู้ขายปลีกทั่วไป (Third Party) มีอัตตราการเติบโตที่มากกว่าผู้ผลิตรายใหญ่ (Retail Sales)
  • ปัจจุบันสัดส่วนผู้ขายที่จัดส่งสินค้าถึงผู้ซื้อด้วยตัวเอง (Merchant Fulfillment) มีมากกว่าผู้ขายที่ใช้บริการ FBA ดังนั้นยังมีโอกาสที่ผู้ขายสามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้า Prime และเพิ่มความพึงพอใจให้กับผู้ซื้อด้วยการใช้บริการ FBA
ข่าวดีสำหรับผู้ผลิตและหรือจัดจำหน่ายสินค้าในกลุ่มประดับยนต์ อะไหล่ยนต์ในประเทศไทย! คุณก็สามารถเป็นหนึ่งในผู้ที่ทำรายได้จากโอกาสทางธุรกิจนี้ผ่าน Amazon.com เช่นเดียวกัน

ทำความรู้จักกับ Amazon Global Selling (ประเทศไทย)

เราเป็นหน่วยงานหนึ่งของบริษัท Amazon.com Inc. ที่มีเป้าหมายหลักในการยกระดับธุรกิจของผู้ประกอบการไทย ด้วยการให้คำปรึกษาแก่ผู้ประกอบการไทยเพื่อขยายธุรกิจด้วยการส่งออกสินค้าไปจำหน่ายยังประเทศอเมริกาผ่านเว็บไซด์ Amazon.com
คุณวางแผนที่จะขายสินค้ามากกว่า 40 รายการต่อเดือน
39.99 ดอลลาร์/เดือน + ค่าธรรมเนียมการขายอื่นๆ
คุณวางแผนที่จะขายสินค้าน้อยกว่า 40 รายการต่อเดือน
0.99 ดอลลาร์ต่อการขาย + ค่าธรรมเนียมการขายอื่นๆ