ขั้นตอนการสมัครบัญชีผู้ขาย และการส่งเอกสารยืนยันตัวตนผู้ขายบน Amazon

ขั้นตอนการสมัครบัญชีผู้ขาย และการส่งเอกสารยืนยันตัวตนผู้ขายบน Amazon
ผู้ขายใหม่ที่ต้องการขายสินค้าบน Amazon.com จำเป็นจะต้องส่งเอกสารเพื่อยืนยันตัวตน 2 รายการ (Seller Identity Verification) ดังต่อไปนี้

1. บัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ (Identification Card)

ตัวอย่างภาพสแกนของบัตรประชาชน
 • เอกสารจะต้องเป็นเอกสารที่ออกโดยราชการ และต้องแสดงข้อมูลต่อไปนี้
  • ชื่อ
  • วัน เดือน ปีเกิด
  • ประเทศของผู้ถือบัตร หรือประเทศที่ออกเอกสาร
 • ชื่อบนบัตรจะต้องตรงกับ Legal name ของ Primary contact ในบัญชี Seller Central
 • เอกสารต้องถูกต้องสมบูรณ์ เอกสารที่หมดอายุจะไม่สามารถใช้ในขั้นตอนการยืนยันนี้ได้
 • เอกสารจะต้องเป็นเอกสารที่ออกโดยราชการ (เช่น บัตรประชาชน หรือ พาสปอร์ต)
 • เอกสารจะต้องเป็นตัวสแกนสีหรือภาพถ่ายของเอกสาร โดยภาพหน้าจอจากคอมพิวเตอร์ แท็ปเล็ต มือถือ ไม่สามารถใช้ในขั้นตอนการยืนยันนี้ได้

2. เอกสารรายการบัญชีธนาคาร หรือบัตรเครดิต ฉบับภาษาอังกฤษ 1 ฉบับ (Bank Statement or Credit Card Statement)

ตัวอย่างภาพสแกนของเอกสารรายการบัญชีธนาคาร
 • เอกสารจะต้องเป็นเอกสารภาษาอังกฤษที่ออกโดยธนาคาร และต้องแสดงข้อมูลต่อไปนี้
  • ชื่อเจ้าของบัญชี (Name)
   • สำหรับบุคคลทั่วไป จะต้องเป็นชื่อที่ตรงกับบัตรประชาชนและชื่อที่ระบุในบัญชี Seller Central
   • สำหรับนิติบุคคล จะต้องระบุเป็นส่วนหนึ่งของชื่อที่ระบุในบัญชี Seller Central
  • ที่อยู่ (Address) เป็นภาษาอังกฤษ และต้องตรงกับ Business Address ที่ระบุในบัญชี Seller Central
   กรุณาทำเรื่องกับธนาคารเพื่อขอเปลี่ยนที่อยู่จากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ โดยแนะนำให้ติดต่อกับสาขาที่เปิดบัญชี
  • เลขที่บัญชี (Bank Account No.)
  • ช่วงเวลาที่แสดงรายการ (Statement Period) อย่างน้อย 3 เดือน
  • วันที่ออกเอกสาร (Date of Issue)
  • ตราประทับและลายเซ็นธนาคาร (Bank Stamp and Signature)
 • เอกสารจะต้องได้รับการออกไม่เกิน 90 วัน
 • เอกสารจะต้องเป็นตัวสแกนสีหรือภาพถ่ายของเอกสาร โดยภาพหน้าจอจากคอมพิวเตอร์ แท็ปเล็ต มือถือ ไม่สามารถใช้ในขั้นตอนการยืนยันนี้ได้

ข้อควรระวัง

1. ที่อยู่บนรายการบัญชีธนาคาร (Bank Statement) ของคุณจะต้องตรงกับ Business Address ที่ได้ระบุบน Amazon หากคุณต้องการเปลี่ยน Business Address ที่ได้ระบุให้กับ Amazon ในก่อนหน้านี้ กรุณาทำตามขั้นตอนด้านล่าง
 • Log in เข้าสู่ Seller Central เลือก Settings (ด้านขวาบน) > Account Info
 • ในช่อง Business Information ให้เลือกหัวข้อ Business Address > Add a new address
 • กรอกที่อยู่ใหม่และกด Submit
2. ที่อยู่บนรายการบัญชีธนาคาร (Bank Statement) จะต้องไม่มีคำภาษาไทยผสมอยู่ เช่น ถนน ตำบล อำเภอ กรุณาแจ้งธนาคารให้ลบคำในภาษาไทยที่ปรากฏออกให้เรียบร้อย

Seller Performance Review

สำหรับผู้ขายบางคน Amazon อาจขอตรวจสอบพฤติกรรมผู้ขายเพิ่มเติม (Seller Performance Review)

หากคุณโดนตรวจสอบ คุณจะพบกับข้อความ “Amazon has suspended your account” เมื่อคุณล็อคอินเข้าสู่ Seller Central และคุณจะได้รับอีเมลคำแนะนำจาก Amazon โดยคุณจะต้องเตรียมเอกสารที่ Amazon ร้องขอตามรายการด้านล่างและส่งไปที่ Seller-performance@amazon.com:
 • บิลค่าสาธารณูปโภค
 • ใบอนุญาตในการประกอบธุรกิจ (หากมี)
 • หากคุณมีรายการสินค้าที่ลงขายอยู่ กรุณาแนบสำเนาของใบแจ้งหนี้ (Invoice) หรือใบสั่งปล่อยสินค้า (Delivery Orders) จากซัพพลายเออร์ของคุณที่ออกให้ภายใน 30 วัน
 • หากคุณไม่สามารถส่งเอกสารที่กล่าวไปข้างต้นได้ กรุณาส่งเอกสารยืนยันตัวตนผู้ขายอีกครั้ง ที่ได้แก่ บัตรประชาชน/พาสปอร์ต และรายการบัญชีธนาคาร (Bank Statement)
 • หากเอกสารของคุณไม่ได้ถูกออกเป็นภษาอังกฤษ กรุณาแปลและรับรองเอกสารให้เรียบร้อยก่อนส่ง
คุณวางแผนที่จะขายสินค้ามากกว่า 40 รายการต่อเดือน
39.99 ดอลลาร์/เดือน + ค่าธรรมเนียมการขายอื่นๆ
คุณวางแผนที่จะขายสินค้าน้อยกว่า 40 รายการต่อเดือน
0.99 ดอลลาร์ต่อการขาย + ค่าธรรมเนียมการขายอื่นๆ