เริ่มต้นค้าขายกับคนทั่วโลก

39.99 ดอลลาร์/เดือน + ค่าธรรมเนียมการขายอื่นๆ

เริ่มต้นค้าขายกับคนทั่วโลกด้วยการเป็นผู้ขายใน Amazon

เข้าถึงเครือข่ายและฐานลูกค้าทั่วโลก

ผู้ขายที่จำหน่ายสินค้าผ่านอเมซอน โกลบอล เซลลิ่ง จะได้รับประโยชน์จากการเข้าถึงลูกค้ากว่า 300 ล้านรายของอเมซอน รวมถึงลูกค้าชั้นดีกว่า 100 ล้านรายที่มีการซื้อสินค้าเป็นประจำผ่านมาร์เก็ตเพลสของอเมซอน

ให้อเมซอนช่วยจัดการออร์เดอร์และส่งสินค้า

ขยายธุรกิจอย่างรวดเร็วและเข้าถึงลูกค้ามากขึ้นด้วยบริการ Fulfillment by Amazon (FBA) ซึ่งเป็นบริการจัดการออเดอร์ระดับโลก เราช่วยบรรจุหีบห่อตามออร์เดอร์ จัดส่งสินค้า ดูแลด้านการบริการลูกค้าและการคืนสินค้าให้คุณ เพื่อให้คุณสามารถใช้เวลาในวางแผนขยายธุรกิจได้มากขึ้น

เข้าถึงนวัตกรรมด้านการบริการและเครื่องมือต่างๆ

อมเซอนมีนวัตกรรมด้านการบริการและเครื่องมือต่างๆ เพื่อช่วยให้ผู้ขายบริหารจัดการธุรกิจทั่วโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตั้งแต่การเปิดบัญชีผู้ขาย การลงรายการสินค้า การบริหารราคาสินค้า บริการโลจิสติกส์ การจัดส่งสิน รวมถึงทำให้สินค้าของคุณถูกพบเห็นได้มากขึ้นด้วยการโฆษณาผ่านเครื่องมืออย่าง Sponsored Products ที่คุณสามารถเลือกประมูล keyword ที่สำคัญตามความต้องการ

ตัวอย่างความสำเร็จของผู้ขายบน Amazon

“ยอดขายในส่วนออนไลน์เพิ่มขึ้นถึง 150% ใน 2 ปี "
คุณบุษยากรณ์ เด เฮซูส
เจ้าของ - บริษัท PJ WOOD
39.99 ดอลลาร์/เดือน + ค่าธรรมเนียมการขายอื่นๆ

ขั้นตอนการขายของบน Amazon

1

เปิดบัญชีผู้ขาย

เปิดบัญชีผู้ขายด้วยการปฏิบัติตามคู่มือการเปิดบัญชี
2

อัพโหลดข้อมูลสินค้า

อัพโหลดรูปภาพสินค้าที่มีคุณภาพคมชัด และใส่ข้อมูลสินค้าให้ละเอียด เพื่อให้ลูกค้าเห็นและพิจาณาซื้อสินค้าของคุณ
3

จัดส่งสินค้า

ระบบจะแจ้งให้คุณทราบเมื่อมีออร์เดอร์จากลูกค้า โดยคุณสามารถใช้บริการ Fulfillment by Amazon (FBA) เพื่อให้อเมซอนจัดการออร์เดอร์และส่งสินค้าให้ลูกค้าแทนคุณ หรือจัดการออร์เดอร์ด้วยตัวเอง
4

โฆษณาสินค้า

โฆษณาสินค้าเพื่อให้ลูกค้าพบเห็นและพิจาณาเลือกซื้อสินค้าของคุณ เรามีเครื่องมือที่ตอบโจทย์ตั้งแต่การสร้าง traffic ให้ลูกค้าพบและเข้าชมสินค้า ไปจนถึงการเปลี่ยนยอดผู้ชมเป็นยอดขาย
test